Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit ng Website

Tungkol sa Website

 

1.1. Maligayang pagdating sa www.makemeetingsmatter.com (ang 'Website'). Ang Website ay nagbibigay ng mga solusyon sa pamamahala ng pagpupulong at iba pang mga solusyon na maaari mong mahanap na kapaki-pakinabang (ang 'Mga Serbisyo').

 

1.2. Ang Website ay pinamamahalaan ng Released Pty. Ltd. (ABN 93 628576027). Ang pag-access at paggamit ng Website, o alinman sa mga nauugnay na Produkto o Serbisyo nito, ay ibinibigay ng Released Pty Ltd. Mangyaring basahin nang mabuti ang mga tuntunin at kundisyon na ito (ang 'Mga Tuntunin'). Sa pamamagitan ng paggamit, pagba-browse at/o pagbabasa ng Website, ito ay nagpapahiwatig na nabasa mo, naunawaan at sumasang-ayon na sumailalim sa Mga Tuntunin. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin, dapat mong ihinto kaagad ang paggamit ng Website, o alinman sa Mga Serbisyo.

1.3. Inilalaan ng inilabas ang karapatang suriin at baguhin ang alinman sa Mga Tuntunin sa pamamagitan ng pag-update sa pahinang ito sa sarili nitong pagpapasya. Ang inilabas ay gagamit ng mga makatwirang pagsusumikap upang mabigyan ka ng paunawa ng mga update sa Mga Tuntunin. Ang anumang mga pagbabago sa Mga Tuntunin ay magkakabisa kaagad mula sa petsa ng kanilang paglalathala. Bago ka magpatuloy, inirerekomenda naming magtago ka ng kopya ng Mga Tuntunin para sa iyong mga tala.

 

2. Pagtanggap sa Mga Tuntunin

 

Tinatanggap mo ang Mga Tuntunin sa pamamagitan ng pananatili sa Website. Maaari mo ring tanggapin ang Mga Tuntunin sa pamamagitan ng pag-click upang tanggapin o sumang-ayon sa Mga Tuntunin kung ang opsyong ito ay ginawang available sa iyo sa user interface.

 

3. Subscription para magamit ang Mga Serbisyo

3.1. Upang ma-access ang Mga Serbisyo, kailangan mo munang bumili ng subscription sa pamamagitan ng Website (ang 'Subscription') at bayaran ang naaangkop na bayad para sa napiling Subscription (ang 'Subscription Fee').

3.2. Sa pagbili ng Subscription mula sa website, kinikilala mo at sumasang-ayon na responsibilidad mong tiyakin na ang Subscription na pinili mong bilhin ay angkop para sa iyong paggamit.

3.3. Sa pamamagitan ng pagbili ng Subscription, kakailanganin mong magparehistro para sa isang account sa pamamagitan ng Website bago mo ma-access ang Mga Serbisyo (ang 'Account').

3.4. Bilang bahagi ng proseso ng pagpaparehistro, o bilang bahagi ng iyong patuloy na paggamit ng Mga Serbisyo, maaaring kailanganin mong magbigay ng personal na impormasyon tungkol sa iyong sarili (tulad ng pagkakakilanlan o mga detalye ng contact), kabilang ang:

(a) Email address

(b) Ginustong username

(c) Address ng koreo

(d) Numero ng telepono

3.5. Ginagarantiyahan mo na ang anumang impormasyong ibibigay mo sa Released Pty Ltd sa kurso ng pagkumpleto ng proseso ng pagpaparehistro ay palaging magiging tumpak, tama at napapanahon.

3.6. Kapag nakumpleto mo na ang proseso ng pagpaparehistro, magiging rehistradong miyembro ka rin ng Website ('Miyembro') at sumasang-ayon na mapasailalim sa Mga Tuntunin. Bilang Miyembro, bibigyan ka ng agarang access sa Mga Serbisyo mula sa oras na nakumpleto mo ang proseso ng pagpaparehistro hanggang sa mag-expire ang panahon ng subscription (ang 'Panahon ng Subscription').

3.7. Hindi mo maaaring gamitin ang Mga Serbisyo at maaaring hindi tanggapin ang Mga Tuntunin kung:

(a) wala ka pa sa legal na edad para bumuo ng isang umiiral na kontrata sa Released Pty Ltd; o

(b) ikaw ay isang taong pinagbawalan sa pagtanggap ng Mga Serbisyo sa ilalim ng mga batas ng Australia o iba pang mga bansa kabilang ang bansa kung saan ka naninirahan o kung saan mo ginagamit ang Mga Serbisyo.

 

4. Ang iyong mga obligasyon bilang isang Miyembro

 

4.1. Bilang Miyembro, sumasang-ayon kang sumunod sa mga sumusunod:

(a) gagamitin mo lamang ang Mga Serbisyo para sa mga layuning pinahihintulutan ng:

(i) ang Mga Tuntunin; at

(ii) anumang naaangkop na batas, regulasyon o karaniwang tinatanggap na mga kasanayan o alituntunin sa mga nauugnay na hurisdiksyon;

(b) mayroon kang nag-iisang responsibilidad sa pagprotekta sa pagiging kompidensyal ng iyong password at/o email address. Ang paggamit ng iyong password ng sinumang ibang tao ay maaaring magresulta sa agarang pagkansela ng Mga Serbisyo;

 

(c) anumang paggamit ng iyong impormasyon sa pagpaparehistro ng sinumang ibang tao, o mga ikatlong partido, ay mahigpit na ipinagbabawal. Sumasang-ayon ka na agad na abisuhan ang Released Pty Ltd ng anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong password o email address o anumang paglabag sa seguridad na iyong nalaman;

(d) ang pag-access at paggamit ng Website ay limitado, hindi naililipat at nagbibigay-daan para sa tanging paggamit mo ng Website para sa mga layunin ng Released Pty Ltd na nagbibigay ng Mga Serbisyo;

(e) hindi mo gagamitin ang Mga Serbisyo o ang Website na may kaugnayan sa anumang komersyal na pagsisikap maliban sa mga partikular na inendorso o inaprubahan ng pamamahala ng Released Pty Ltd;

(f) hindi mo gagamitin ang Mga Serbisyo o Website para sa anumang ilegal at/o hindi awtorisadong paggamit na kinabibilangan ng pagkolekta ng mga email address ng Mga Miyembro sa pamamagitan ng electronic o iba pang paraan para sa layunin ng pagpapadala ng hindi hinihinging email o hindi awtorisadong pag-frame ng o pag-link sa Website;

 

(g) sumasang-ayon ka na ang mga komersyal na advertisement, mga link na kaakibat, at iba pang mga anyo ng pangangalap ay maaaring alisin mula sa Website nang walang abiso at maaaring magresulta sa pagwawakas ng Mga Serbisyo. Ang naaangkop na legal na aksyon ay gagawin ng Released Pty Ltd para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong paggamit ng Website; at

(h) kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang anumang awtomatikong paggamit ng Website o Mga Serbisyo nito ay ipinagbabawal.

 

5. Pagbabayad

 

5.1. Kung saan ang opsyon ay ibinigay sa iyo, maaari kang magbayad ng Subscription Fee sa pamamagitan ng:

(a) Electronic funds transfer('EFT') sa aming hinirang na bank account

(b) Pagbabayad sa Credit Card ('Credit Card')

 

5.2. Ang lahat ng mga pagbabayad na ginawa sa kurso ng iyong paggamit ng Mga Serbisyo ay ginawa sa pamamagitan ng alinman sa mga App Store kung saan nakalista ang produkto. Sa paggamit sa Website, sa Mga Serbisyo o kapag gumagawa ng anumang pagbabayad na may kaugnayan sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo, ginagarantiyahan mo na nabasa mo, naunawaan at sumasang-ayon na sumailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng pagbabayad na available sa kanilang website.

5.3. Kinikilala mo at sumasang-ayon na kung ang isang kahilingan para sa pagbabayad ng Bayad sa Subscription ay ibinalik o tinanggihan, sa anumang kadahilanan, ng iyong institusyong pampinansyal o hindi mo binayaran para sa anumang iba pang dahilan, ikaw ay mananagot para sa anumang mga gastos, kabilang ang mga bayarin sa pagbabangko at mga singil, na nauugnay sa Bayarin sa Subscription .

5.4. Sumasang-ayon ka at kinikilala mo na maaaring baguhin ng Released Pty Ltd ang Subscription Fee anumang oras at ang iba't ibang Subscription Fee ay magkakabisa kasunod ng pagtatapos ng kasalukuyang Panahon ng Subscription.

6. Patakaran sa Pag-refund

 

Ang Released Pty Ltd ay magbibigay lamang sa iyo ng refund ng Subscription Fee kung sakaling hindi nila maipagpatuloy ang pagbibigay ng Mga Serbisyo o kung ang Managing Director ay gumawa ng desisyon, sa ganap na pagpapasya nito, na makatwirang gawin ito sa ilalim ng mga pangyayari. . Kung saan ito nangyari, ang refund ay nasa proporsyonal na halaga ng Subscription Fee na nananatiling hindi ginagamit ng Miyembro (ang 'Refund').

 

7. Copyright at Intellectual Property

 

7.1. Ang Website, ang Mga Serbisyo at lahat ng nauugnay na produkto ng inilabas ay napapailalim sa copyright. Ang materyal sa Website ay protektado ng copyright sa ilalim ng mga batas ng Australia at sa pamamagitan ng mga internasyonal na kasunduan. Maliban kung iba ang ipinahiwatig, lahat ng karapatan (kabilang ang copyright) sa Mga Serbisyo at compilation ng Website (kabilang ang ngunit hindi limitado sa teksto, graphics, logo, icon ng button, larawan ng video, audio clip, Website, code, script, elemento ng disenyo at interactive na feature ) o ang Mga Serbisyo ay pagmamay-ari o kinokontrol para sa mga layuning ito, at inilalaan ng inilabas na Pty Ltd o ng mga kontribyutor nito.

 

7.2. Ang lahat ng trademark, service mark at trade name ay pagmamay-ari, rehistrado at/o lisensyado ng Released Pty Ltd, na nagbibigay sa iyo ng isang pandaigdigang, hindi eksklusibo, walang royalty, maaaring bawiin na lisensya habang ikaw ay isang Miyembro sa:

(a) gamitin ang Website alinsunod sa Mga Tuntunin;

(b) kopyahin at iimbak ang Website at ang materyal na nilalaman ng Website sa cache memory ng iyong device; at

(c) mag-print ng mga pahina mula sa Website para sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit.

 

Ang Released Pty Ltd ay hindi nagbibigay sa iyo ng anumang iba pang mga karapatan na may kaugnayan sa Website o sa Mga Serbisyo. Ang lahat ng iba pang mga karapatan ay hayagang nakalaan ng Released Pty Ltd.

7.3. Pinapanatili ng Released Pty Ltd ang lahat ng karapatan, titulo at interes sa at sa Website at lahat ng nauugnay na Serbisyo. Wala kang gagawin sa o may kaugnayan sa Website na maglilipat ng anuman:

 

(a) pangalan ng negosyo, pangalan ng kalakalan, domain name, trade mark, pang-industriya na disenyo, patent, rehistradong disenyo o copyright, o

(b) karapatang gamitin o pagsamantalahan ang isang pangalan ng negosyo, pangalan ng kalakalan, pangalan ng domain, trade mark o disenyong pang-industriya, o

(c) isang bagay, sistema o proseso na paksa ng isang patent, nakarehistrong disenyo o copyright (o isang adaptasyon o pagbabago ng naturang bagay, sistema o proseso), sa iyo.

 

7.4. Hindi ka maaaring, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Released Pty Ltd at ng pahintulot ng anumang iba pang may-katuturang may-ari ng mga karapatan: mag-broadcast, mag-republish, mag-upload sa isang third party, magpadala, mag-post, mamahagi, ipakita o i-play sa publiko, iakma o baguhin sa anumang paraan ang Mga Serbisyo o Mga Serbisyo ng ikatlong partido para sa anumang layunin, maliban kung iba ang ibinigay ng Mga Tuntuning ito. Ang pagbabawal na ito ay hindi umaabot sa mga materyal sa Website, na malayang magagamit para sa muling paggamit o nasa pampublikong domain.

8. Pagkapribado

8.1. Sineseryoso ng Released Pty Ltd ang iyong privacy at anumang impormasyon na ibinigay sa pamamagitan ng iyong paggamit ng Website at/o Mga Serbisyo ay napapailalim sa Privacy Policy, na available sa Website.

 

9. Pangkalahatang Disclaimer

 

9.1. Wala sa Mga Tuntunin ang naglilimita o nagbubukod ng anumang mga garantiya, warranty, representasyon o kundisyon na ipinahiwatig o ipinataw ng batas, kabilang ang Australian Consumer Law (o anumang pananagutan sa ilalim ng mga ito) na ayon sa batas ay maaaring hindi limitado o hindi kasama.

9.2. Alinsunod sa sugnay na ito, at sa lawak na pinahihintulutan ng batas:

(a) lahat ng mga tuntunin, garantiya, warranty, representasyon o kundisyon na hindi hayagang nakasaad sa Mga Tuntunin ay hindi kasama; at

(b) Ang Released Pty Ltd ay hindi mananagot para sa anumang espesyal, hindi direkta o kinahinatnang pagkawala o pinsala (maliban kung ang naturang pagkawala o pinsala ay makatwirang mahulaan na nagreresulta mula sa aming pagkabigo na matugunan ang isang naaangkop na Garantiya ng Consumer), pagkawala ng kita o pagkakataon, o pinsala sa mabuting kalooban na nagmumula sa o may kaugnayan sa Mga Serbisyo o sa Mga Tuntuning ito (kabilang ang bilang resulta ng hindi paggamit ng Mga Serbisyo

o ang huli na pagbibigay ng Mga Serbisyo), maging sa karaniwang batas, sa ilalim ng kontrata, tort (kabilang ang kapabayaan), sa equity, alinsunod sa batas o kung hindi man.

 

9.3. Ang paggamit ng Website at ang Mga Serbisyo ay nasa iyong sariling peligro. Lahat ng nasa Website at ang Mga Serbisyo ay ibinibigay sa iyo "as is" at "as available" nang walang warranty o kundisyon ng anumang uri. Wala sa mga kaakibat, direktor, opisyal, empleyado, ahente, kontribyutor at tagapaglisensya ng Released Pty Ltd ang gumagawa ng anumang hayag o ipinahiwatig na representasyon o warranty tungkol sa Mga Serbisyo o anumang produkto o Serbisyo (kabilang ang mga produkto o Serbisyo ng Released Pty Ltd) na tinutukoy sa ang Website, kasama ang (ngunit hindi limitado sa) pagkawala o pinsala na maaari mong maranasan bilang resulta ng alinman sa mga sumusunod:

 

(a) kabiguan ng pagganap, pagkakamali, pagtanggal, pagkaantala, pagtanggal, depekto, pagkabigo sa pagwawasto ng mga depekto, pagkaantala sa operasyon o paghahatid, computer virus o iba pang nakakapinsalang sangkap, pagkawala ng data, pagkabigo sa linya ng komunikasyon, labag sa batas na pag-uugali ng ikatlong partido, o pagnanakaw , pagsira, pagbabago o hindi awtorisadong pag-access sa mga talaan;

(b) ang katumpakan, kaangkupan o pera ng anumang impormasyon sa Website, Mga Serbisyo, o alinman sa mga produktong nauugnay sa Serbisyo nito (kabilang ang materyal at mga ad ng third party sa Website);

(c) mga gastos na natamo bilang resulta ng paggamit mo sa Website, sa Mga Serbisyo o alinman sa mga produkto ng Released Pty Ltd; at

(d) ang Mga Serbisyo o pagpapatakbo patungkol sa mga link na ibinibigay para sa iyong kaginhawahan.

 

10. Limitasyon ng pananagutan

 

10.1. Ang kabuuang pananagutan ng Inilabas na Pty Ltd na nagmumula sa o may kaugnayan sa Mga Serbisyo o sa Mga Tuntuning ito, gayunpaman, magmumula, kabilang sa ilalim ng kontrata, tort (kabilang ang kapabayaan), sa equity, sa ilalim ng batas o kung hindi man, ay hindi lalampas sa muling pagbibigay ng Mga Serbisyo sa iyo.

10.2. Malinaw mong nauunawaan at sumasang-ayon na ang Released Pty Ltd, ang mga kaakibat nito, empleyado, ahente, kontribyutor at tagapaglisensya ay hindi mananagot sa iyo para sa anumang direkta, hindi direkta, hindi sinasadya, espesyal na kahihinatnan o huwarang pinsala na maaaring natamo mo, gayunpaman sanhi at sa ilalim ng anumang teorya ng pananagutan. Kabilang dito, ngunit hindi limitado sa, anumang pagkawala ng tubo (direkta man o hindi direktang natamo), anumang pagkawala ng mabuting kalooban o reputasyon ng negosyo at anumang iba pang hindi nasasalat na pagkawala.

 

11. Pagwawakas ng Kontrata

11.1. Ang Mga Tuntunin ay patuloy na ilalapat hanggang sa wakasan mo o ng Released Pty Ltd tulad ng itinakda sa ibaba.

11.2. Kung gusto mong wakasan ang Mga Tuntunin, maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng:

(a) hindi nire-renew ang Subscription bago ang katapusan ng Panahon ng Subscription;

(b) pagsasara ng iyong mga account para sa lahat ng serbisyong ginagamit mo, kung saan ginawang available sa iyo ng Released Pty Ltd ang opsyong ito.

 

Dapat ipadala ang iyong paunawa, sa pamamagitan ng pagsulat, sa contact@makemeetingsmatter.com.

 

11.3. Ang Released Pty Ltd ay maaaring sa anumang oras, wakasan ang Mga Tuntunin sa iyo kung:

(a) hindi mo nire-renew ang Subscription sa pagtatapos ng Panahon ng Subscription;

(b) nilabag mo ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin o nilayon mong labagin ang anumang probisyon;

(c) Ang Released Pty Ltd ay kinakailangan na gawin ito ng batas;

(d) ang probisyon ng Mga Serbisyo sa iyo ng Released Pty Ltd, sa opinyon ng Released Pty Ltd, ay hindi na mabubuhay sa komersyo.

11.4. Alinsunod sa mga lokal na naaangkop na batas, inilalaan ng Released Pty Ltd ang karapatang ihinto o kanselahin ang iyong membership anumang oras at maaaring suspindihin o tanggihan, sa sarili nitong pagpapasya, ang iyong access sa lahat o anumang bahagi ng Website o ng Mga Serbisyo nang walang abiso kung lumabag ka. anumang probisyon ng Mga Tuntunin o anumang naaangkop na batas o kung ang iyong pag-uugali ay nakakaapekto sa pangalan o reputasyon ng Meeting Solutions Pty Ltd o lumalabag sa mga karapatan ng ibang partido.

 

 

12. Indemnity

 

12.1. Sumasang-ayon kang bayaran ang Released Pty Ltd, mga kaakibat nito, empleyado, ahente,

mga kontribyutor, mga third party na provider ng nilalaman at mga tagapaglisensya mula sa at laban sa: Lahat ng mga aksyon, demanda, paghahabol, hinihingi, pananagutan, gastos, gastos, pagkawala at pinsala (kabilang ang mga legal na bayarin sa isang buong batayan ng bayad-pinsala) na natamo, naranasan o nagmula sa o may kaugnayan na may anumang direkta o hindi direktang mga kahihinatnan ng iyong pag-access gamit o transaksyon sa Website o pagtatangka na gawin ito; at/o anumang paglabag sa Mga Tuntunin.

 

13. Resolusyon sa Di-pagkakasundo

 

13.1. Sapilitan:

 

Kung ang isang hindi pagkakaunawaan ay lumitaw mula sa o nauugnay sa Mga Tuntunin, alinman sa partido ay hindi maaaring magsimula ng anumang mga paglilitis sa Tribunal o Korte kaugnay sa hindi pagkakaunawaan, maliban kung ang mga sumusunod na sugnay ay nasunod (maliban kung saan humingi ng agarang interlocutory relief).

 

13.2. Paunawa:

 

Ang isang partido sa Mga Tuntunin na nag-aangkin ng isang hindi pagkakaunawaan ('Pagtatalo') ay lumitaw sa ilalim ng Mga Tuntunin, ay dapat magbigay ng nakasulat na paunawa sa kabilang partido na nagdedetalye ng katangian ng hindi pagkakaunawaan, ang gustong resulta at ang aksyon na kinakailangan upang malutas ang Hindi pagkakaunawaan.

 

13.3. Resolusyon:

 

Sa pagtanggap ng abisong iyon ('Paunawa') ng ibang partido, ang mga partido sa Mga Tuntunin ('Mga Partido') ay dapat na:

 

(a) Sa loob ng 30 araw ng Paunawa ay magsumikap nang may mabuting loob na lutasin ang Hindi pagkakaunawaan nang mabilisan sa pamamagitan ng negosasyon o iba pang paraan kung saan sila ay maaaring magkasundo;

(b) Kung sa anumang kadahilanan, 30 araw pagkatapos ng petsa ng Paunawa, ang Di-pagkakasundo ay hindi nalutas, ang Mga Partido ay dapat magkasundo sa pagpili ng isang tagapamagitan o humiling na ang isang naaangkop na tagapamagitan ay hinirang ng Direktor ng Released Pty Ltd. o ang kanyang nominado;

 

(c) Ang mga Partido ay pare-parehong mananagot para sa mga bayarin at makatwirang gastos ng isang tagapamagitan at ang halaga ng pagdarausan ng pamamagitan at nang hindi nililimitahan ang nabanggit na pangako na magbayad ng anumang halaga na hiniling ng tagapamagitan bilang isang paunang kondisyon sa pagsisimula ng pamamagitan. Ang mga Partido ay dapat magbayad ng kanilang sariling mga gastos na nauugnay sa pamamagitan;

(d) Ang pamamagitan ay gaganapin sa Sydney, Australia.

 

13.4. Kumpidensyal:

 

Ang lahat ng mga komunikasyon tungkol sa mga negosasyon na ginawa ng Mga Partido na nagmula at may kaugnayan sa sugnay na ito sa pagresolba ng hindi pagkakaunawaan ay kumpidensyal at hangga't maaari, ay dapat ituring bilang "walang pagkiling" na mga negosasyon para sa layunin ng mga naaangkop na batas ng ebidensya.

 

 

13.5. Pagwawakas ng Pamamagitan:

 

Kung lumipas ang 60 araw pagkatapos ng pagsisimula ng isang pamamagitan ng Di-pagkakasundo at hindi nalutas ang Hindi pagkakaunawaan, maaaring hilingin ng alinmang Partido sa tagapamagitan na wakasan ang pamamagitan at dapat itong gawin ng tagapamagitan.

 

14. Venue at Jurisdiction

Ang Mga Serbisyong inaalok ng Released Pty Ltd ay nilayon na matingnan ng sinuman sa buong mundo. Gayunpaman, kung sakaling magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o may kaugnayan sa Website, sumasang-ayon ka na ang eksklusibong lugar para sa paglutas ng anumang hindi pagkakaunawaan ay nasa mga korte ng New South Wales, Australia.

15. Batas na Namamahala

 

Ang Mga Tuntunin ay pinamamahalaan ng mga batas ng New South Wales, Australia. Ang anumang hindi pagkakaunawaan, kontrobersya, pagpapatuloy o pag-angkin sa anumang uri na nagmula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa Mga Tuntunin at ang mga karapatang nilikha dito ay dapat na pamahalaan, bigyang-kahulugan at bigyang-kahulugan ng, sa ilalim at alinsunod sa mga batas ng New South Wales, Australia, nang walang pagtukoy sa salungatan ng mga prinsipyo ng batas, sa kabila ng mga ipinag-uutos na tuntunin. Ang bisa ng sugnay na ito ng namamahala sa batas ay hindi pinagtatalunan. Ang Mga Tuntunin ay dapat na may bisa sa pakinabang ng mga partido dito at ang kanilang mga kahalili at itinalaga.

 

16. Malayang Legal na Payo

Ang parehong partido ay nagkukumpirma at nagdedeklara na ang mga probisyon ng Mga Tuntunin ay patas at makatwiran at ang parehong mga partido ay nakakuha ng pagkakataon na makakuha ng independiyenteng legal na payo at idineklara na ang Mga Tuntunin ay hindi laban sa pampublikong patakaran sa mga batayan ng hindi pagkakapantay-pantay o kapangyarihang makipagkasundo o pangkalahatang mga batayan ng pagpigil ng kalakalan.

17. Pagkahiwalay

 

Kung ang alinmang bahagi ng Mga Tuntuning ito ay napatunayang walang bisa o hindi maipapatupad ng Korte na may karampatang hurisdiksyon, ang bahaging iyon ay dapat putulin at ang natitirang mga Tuntunin ay mananatiling may bisa.