Politika e privatësisë

Publikuar Pty Ltd

1.   Ne e respektojmë privatësinë tuaj

1.1.     Released Pty Ltd respekton të drejtën tuaj për privatësi dhe është e përkushtuar të ruajë privatësinë e klientëve tanë dhe vizitorëve të faqes në internet. Ne i përmbahemi Parimeve Australiane të Privatësisë të përfshira në Aktin e Privatësisë 1988 (Cth). Kjo politikë përcakton se si ne mbledhim dhe trajtojmë të dhënat tuaja personale.

1.2.     "Informacionet personale" janë informacione që ne mbajmë dhe të cilat mund të identifikohen se janë në lidhje me ju.

2.   Mbledhja e informacionit personal

2.1.     Released Pty Ltd, herë pas here, do të marrë dhe do të ruajë informacionin personal që ju futni në faqen tonë të internetit, të ofruara drejtpërdrejt ose të na dhënë në forma të tjera

2.2.     Ju mund të jepni informacione bazë si emri, numri i telefonit, adresa dhe adresa e emailit për të na mundësuar të dërgojmë informacione, të ofrojmë përditësime dhe të përpunojmë porosinë tuaj të produktit ose shërbimit. Ne mund të mbledhim informacione shtesë në raste të tjera, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, kur jepni komente, kur jepni informacion në lidhje me çështjet tuaja personale ose të biznesit, ndryshoni përmbajtjen tuaj ose preferencën e emailit, përgjigjeni ndaj sondazheve dhe/ose promovimeve, jepni financiare ose kredi informacionin e kartës ose komunikoni me mbështetjen tonë të klientit.

2.3.     Ju mund të jepni informacione bazë si emri, numri i telefonit, adresa dhe adresa e emailit për të na mundësuar të dërgojmë informacione, të ofrojmë përditësime dhe të përpunojmë porosinë tuaj të produktit ose shërbimit. Ne mund të mbledhim informacione shtesë në raste të tjera, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, kur jepni komente, kur jepni informacion në lidhje me çështjet tuaja personale ose të biznesit, ndryshoni përmbajtjen tuaj ose preferencën e emailit, përgjigjeni ndaj sondazheve dhe/ose promovimeve, jepni financiare ose kredi informacionin e kartës ose komunikoni me mbështetjen tonë të klientit.

Released Pty Ltd, herë pas here, do të marrë dhe do të ruajë informacionin personal që ju futni në faqen tonë të internetit, të cilat na janë dhënë drejtpërdrejt ose na janë dhënë në forma të tjera.

Për më tepër, ne mund të mbledhim gjithashtu çdo informacion tjetër që ju jepni gjatë bashkëveprimit me ne.

3.   Si i mbledhim të dhënat tuaja personale

3.1.     Released Pty Ltd mbledh informacione personale nga ju në mënyra të ndryshme, duke përfshirë kur ndërveproni me ne në mënyrë elektronike ose personalisht, kur hyni në faqen tonë të internetit dhe kur ju ofrojmë shërbimet tona. Ne mund të marrim informacion personal nga palë të treta. Nëse e bëjmë këtë, ne do ta mbrojmë atë siç përcaktohet në këtë Politikë të Privatësisë.

4.   Përdorimi i informacionit tuaj personal

4.1.     Released Pty Ltd mund të përdorë informacionin personal të mbledhur nga ju për t'ju ofruar informacione, përditësime dhe shërbimet tona. Ne gjithashtu mund t'ju bëjmë të vetëdijshëm për produkte, shërbime dhe mundësi të reja dhe shtesë të disponueshme për ju. Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona dhe për të kuptuar më mirë nevojat tuaja.

4.2.     Released Pty Ltd mund t'ju kontaktojë me një sërë masash, duke përfshirë, por pa u kufizuar në telefon, email, sms ose postë.

5.   Zbulimi i informacionit tuaj personal

5.1.     Ne mund t'ia zbulojmë informacionin tuaj personal cilitdo prej punonjësve, oficerëve, siguruesve, këshilltarëve profesionistë, agjentëve, furnitorëve ose nënkontraktorëve tanë për aq sa është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për qëllimet e përcaktuara në këtë politikë. Informacioni personal i jepet një pale të tretë vetëm kur kërkohet për ofrimin e shërbimeve tona.

5.2     Herë pas here mund të na duhet të zbulojmë informacione personale për të përmbushur një kërkesë ligjore, si p.sh. një ligj, rregullore, urdhër gjykate, fletëthirrje, urdhër, gjatë një procesi gjyqësor ose në përgjigje të një kërkese të agjencisë së zbatimit të ligjit.

5.3     Ne gjithashtu mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të mbrojtur të drejtat e autorit, markat tregtare, të drejtat ligjore, pronën ose sigurinë e Released Pty Ltd, www.makemeetingsmatter.com, klientët e saj ose palët e treta.

5.4     Informacioni që mbledhim herë pas here mund të ruhet, përpunohet ose transferohet ndërmjet palëve të vendosura në vende jashtë Australisë.

5.5     Nëse ka një ndryshim kontrolli në biznesin tonë ose një shitje ose transferim të aseteve të biznesit, ne rezervojmë të drejtën të transferojmë në masën e lejuar me ligj bazat e të dhënave tona të përdoruesve, së bashku me çdo informacion personal dhe informacion jopersonal që përmbahet në ato baza të të dhënave. Ky informacion mund t'i zbulohet një blerësi të mundshëm sipas një marrëveshjeje për të ruajtur konfidencialitetin. Ne do të përpiqemi të zbulojmë informacionin vetëm në mirëbesim dhe kur kërkohet nga ndonjë nga rrethanat e mësipërme.

5.6     Duke na dhënë informacion personal, ju pranoni kushtet e kësaj Politike të Privatësisë dhe llojet e zbulimit të mbuluara nga kjo politikë. Kur ua zbulojmë informacionin tuaj personal palëve të treta, ne do të kërkojmë që pala e tretë të ndjekë këtë politikë në lidhje me trajtimin e informacionit tuaj personal

6. Siguria e informacionit tuaj personal

6.1.     Released Pty Ltd është e përkushtuar të sigurojë që informacioni që na jepni të jetë i sigurt. Për të parandaluar aksesin ose zbulimin e paautorizuar, ne kemi vendosur procedura të përshtatshme fizike, elektronike dhe menaxheriale për të mbrojtur dhe siguruar informacionin dhe për ta mbrojtur atë nga keqpërdorimi, ndërhyrja, humbja dhe aksesi, modifikimi dhe zbulimi i paautorizuar.

6.2.   Transmetimi dhe shkëmbimi i informacionit kryhet me përgjegjësinë tuaj. Ne nuk mund të garantojmë sigurinë e çdo informacioni që ju na transmetoni ose merrni nga ne. Megjithëse marrim masa për t'u mbrojtur nga zbulimet e paautorizuara të informacionit, ne nuk mund t'ju sigurojmë se informacioni personal që mbledhim nuk do të zbulohet në një mënyrë që nuk është në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë.

7.   Qasja në informacionin tuaj personal

7.1.     Ju mund të kërkoni detaje të informacionit personal që ne mbajmë për ju në përputhje me dispozitat e Aktit të Privatësisë 1988 (Cth). Një tarifë e vogël administrative mund të paguhet për dhënien e informacionit. Nëse dëshironi një kopje të informacionit që ne mbajmë për ju ose besoni se çdo informacion që mbajmë për ju është i pasaktë, i vjetëruar, i paplotë, i parëndësishëm ose mashtrues, ju lutemi na dërgoni email në contact@makemeetingsmatter.com.

7.2.     Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë t'ju ofrojmë informacionin që mbajmë për ju, në rrethana të caktuara të përcaktuara në Aktin e Privatësisë.

8.   Ankesat për privatësinë

8.1.     Nëse keni ndonjë ankesë në lidhje me praktikat tona të privatësisë, ju lutemi mos ngurroni të dërgoni detajet e ankesave tuaja në contact@makemeetingsmatter.com. Ne i marrim ankesat shumë seriozisht dhe do të përgjigjemi menjëherë pas marrjes së njoftimit me shkrim për ankesën tuaj.

9.   Ndryshimet në politikën e privatësisë

9.1.   Ju lutemi, kini parasysh se ne mund ta ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë në të ardhmen. Ne mund ta modifikojmë këtë politikë në çdo kohë, sipas gjykimit tonë dhe të gjitha modifikimet do të hyjnë në fuqi menjëherë pas postimit të modifikimeve në faqen tonë të internetit ose tabelën e njoftimeve. Ju lutemi, kontrolloni herë pas here për të rishikuar Politikën tonë të Privatësisë.

10.   Faqja e internetit

10.1.   Kur vizitoni faqen tonë të internetit (www.makemeetingsmatter.com) ne mund të mbledhim informacione të caktuara si lloji i shfletuesit, sistemi operativ, uebsajti i vizituar menjëherë përpara se të vini në faqen tonë, etj. Ky informacion përdoret në mënyrë të përmbledhur për të analizuar se si njerëzit përdorin faqe, e tillë që ne mund të përmirësojmë shërbimin tonë për platformën tonë të menaxhimit të takimeve.

10.2.   Cookies - Ne mund të përdorim herë pas here cookies në faqen tonë të internetit. Cookies janë skedarë shumë të vegjël që një faqe interneti i përdor për t'ju identifikuar kur ktheheni në sajt dhe për të ruajtur detaje rreth përdorimit tuaj të sajtit. Cookies nuk janë programe me qëllim të keq që hyjnë ose dëmtojnë kompjuterin tuaj. Shumica e shfletuesve të uebit pranojnë automatikisht cookie-t, por ju mund të zgjidhni t'i refuzoni skedarët duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit tuaj. Megjithatë, kjo mund t'ju pengojë të përfitoni plotësisht nga uebsajti ynë. Faqja jonë e internetit mund të përdorë herë pas here cookie për të analizuar trafikun e faqes në internet dhe për të na ndihmuar të ofrojmë një përvojë më të mirë të vizitorëve të faqes në internet. Përveç kësaj, cookies mund të përdoren për të shërbyer reklama përkatëse për vizitorët e faqes në internet përmes shërbimeve të palëve të treta si Google Adwords. Këto reklama mund të shfaqen në këtë faqe interneti ose faqe të tjera interneti që vizitoni.

10.3.   Faqet e palëve të treta - Faqja jonë mund të ketë herë pas here lidhje me faqet e tjera të internetit që nuk janë në pronësi apo kontroll të nesh. Këto lidhje janë krijuar vetëm për lehtësinë tuaj. Lidhjet me faqet e internetit të palëve të treta nuk përbëjnë sponsorizim ose miratim ose miratim të këtyre faqeve të internetit. Ju lutemi, kini parasysh se Released Pty Ltd nuk është përgjegjëse për praktikat e privatësisë së faqeve të tjera të internetit të tilla. Ne inkurajojmë përdoruesit tanë të jenë të vetëdijshëm, kur largohen nga faqja jonë e internetit, të lexojnë deklaratat e privatësisë së çdo faqeje interneti që mbledh informacione personale të identifikueshme.