Vilkår og betingelser for bruk av mobilapplikasjoner

 

Om applikasjonen

 

1.1. Velkommen til mForce365 fra www.makemeetingsmatter.com ('applikasjonen'). Applikasjonen gir en administrasjonsplattform for mobil møteløsninger og tilgang til andre løsninger du kan finne fordelaktige («Tjenestene»).

1.2. Applikasjonene drives av Released Pty. Ltd. (ABN 93 628576027). Tilgang til og bruk av applikasjonen, eller noen av dens tilknyttede produkter eller tjenester, er gitt av Released Pty Ltd. Les disse vilkårene og betingelsene ('vilkårene') nøye. Ved å bruke, eller bla gjennom applikasjonen, betyr dette at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du slutte å bruke applikasjonen, eller noen av tjenestene, umiddelbart.

1.3. Released Pty Ltd forbeholder seg retten til å gjennomgå og endre noen av vilkårene ved å oppdatere denne siden etter eget skjønn. Released vil gjøre rimelige bestrebelser for å gi deg varsel om oppdateringer av vilkårene. Eventuelle endringer i vilkårene trer i kraft umiddelbart fra publiseringsdatoen. Før du fortsetter, anbefaler vi at du tar vare på en kopi av vilkårene for arkivene dine.

2. Aksept av vilkårene

Du godtar vilkårene ved å bruke eller bla gjennom applikasjonen. Du kan også godta vilkårene ved å klikke for å godta eller godta vilkårene der dette alternativet er gjort tilgjengelig for deg av Released Pty Ltd i brukergrensesnittet.
 

3. Abonnement for å bruke tjenestene

3.1. For å få tilgang til tjenestene må du først kjøpe et abonnement for applikasjonen via nettstedet ('Abonnementet') og betale den gjeldende avgiften for det valgte abonnementet ('Abonnementsgebyret').

3.2. Når du kjøper abonnementet, erkjenner og godtar du at det er ditt ansvar å sikre at abonnementet du velger å kjøpe er egnet for din bruk.

3.3. Når du har kjøpt abonnementet, må du registrere deg for en konto via applikasjonen før du kan få tilgang til tjenestene ("Kontoen").

3.4. Som en del av registreringsprosessen, eller som en del av din fortsatte bruk av tjenestene, kan du bli bedt om å oppgi personlig informasjon om deg selv (som identifikasjon eller kontaktinformasjon), inkludert:

(a) E-postadresse

(b) Foretrukket brukernavn

(c) Postadresse

(d) Telefonnummer

 

3.5. Du garanterer at all informasjon du gir til Released Pty Ltd i løpet av fullføringen av registreringsprosessen alltid vil være nøyaktig, korrekt og oppdatert.

3.6. Når du har fullført registreringsprosessen, vil du også bli et registrert medlem av applikasjonen ('medlem') og godta å være bundet av vilkårene. Som medlem vil du få umiddelbar tilgang til tjenestene fra det tidspunktet du har fullført registreringsprosessen til abonnementsperioden utløper ('Abonnementsperioden').

 

3.7. Du kan ikke bruke tjenestene og kan ikke godta vilkårene hvis:

 

(a) du ikke er myndig til å inngå en bindende kontrakt med Released Pty Ltd; eller

(b) du er en person som er utestengt fra å motta tjenestene i henhold til lovene i Australia eller andre land, inkludert landet du er bosatt i eller hvor du bruker tjenestene.

 

4. Dine forpliktelser som medlem

 

4.1. Som medlem godtar du å overholde følgende:

(a) du vil bruke tjenestene kun til formål som er tillatt av:

(i) vilkårene; og

(ii) enhver gjeldende lov, forskrift eller generelt akseptert praksis eller retningslinjer i de relevante jurisdiksjonene;

(b) du har det eneansvar for å beskytte konfidensialiteten til passordet og/eller e-postadressen. Bruk av passordet ditt av enhver annen person kan resultere i umiddelbar kansellering av tjenestene;

 

(c) enhver bruk av registreringsinformasjonen din av andre personer, eller tredjeparter, er strengt forbudt. Du samtykker i å umiddelbart varsle Released Pty Ltd om enhver uautorisert bruk av passordet eller e-postadressen din eller brudd på sikkerheten som du har blitt oppmerksom på;

 

(d) tilgang til og bruk av applikasjonen er begrenset, ikke-overførbar og tillater at du kun kan bruke applikasjonen med det formål at Released Pty Ltd leverer tjenestene;

(e) du vil ikke bruke tjenestene eller applikasjonen i forbindelse med noen kommersielle bestrebelser bortsett fra de som er spesifikt godkjent eller godkjent av ledelsen til Released Pty Ltd;

(f) du vil ikke bruke tjenestene eller applikasjonen til ulovlig og/eller uautorisert bruk som inkluderer innsamling av e-postadresser til medlemmer på elektronisk eller annen måte med det formål å sende uønsket e-post eller uautorisert innramming av eller lenke til applikasjonen;

(g) du godtar at kommersielle annonser, tilknyttede lenker og andre former for oppfordring kan fjernes fra applikasjonen uten varsel og kan føre til oppsigelse av tjenestene. Passende rettslige skritt vil bli tatt av Released Pty Ltd for enhver ulovlig eller uautorisert bruk av applikasjonen; og

(h) du erkjenner og godtar at all automatisert bruk av applikasjonen eller dens tjenester er forbudt.

 

5. Betaling

 

5.1. Der muligheten er gitt til deg, kan du betale abonnementsavgiften ved å:

(a) Elektronisk pengeoverføring ('EFT') til vår nominerte bankkonto

(b) Kredittkortbetaling ('kredittkort')

5.2. Alle betalinger som gjøres i løpet av din bruk av tjenestene, gjøres gjennom en av App Stores hvor produktet er oppført. Ved bruk av nettstedet, tjenestene eller når du foretar betaling i forhold til din bruk av tjenestene, garanterer du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av betalingsbetingelsene som er tilgjengelige på nettstedet deres.

5.3. Du erkjenner og godtar at når en forespørsel om betaling av abonnementsavgiften returneres eller avvises, uansett årsak, av finansinstitusjonen din eller er ubetalt av deg av noen annen grunn, er du ansvarlig for eventuelle kostnader, inkludert bankgebyrer og gebyrer knyttet til abonnementsavgiften .

5.4. Du godtar og erkjenner at Released Pty Ltd kan variere abonnementsavgiften når som helst og at den varierte abonnementsavgiften trer i kraft etter avslutningen av den eksisterende abonnementsperioden.

 

6. Refusjonspolicy

 

Released Pty Ltd vil kun gi deg refusjon av abonnementsavgiften i tilfelle de ikke er i stand til å fortsette å tilby tjenestene eller hvis administrerende direktør tar en beslutning, etter eget skjønn, at det er rimelig å gjøre det under omstendighetene. . Hvis dette skjer, vil tilbakebetalingen være i forhold til abonnementsavgiften som forblir ubrukt av medlemmet ('Refusjonen').

 

7. Opphavsrett og åndsverk

 

7.1. Applikasjonen, tjenestene og alle de relaterte produktene til Released Pty Ltd er underlagt opphavsrett. Materialet på nettstedet og applikasjonen er beskyttet av opphavsrett under lovene i Australia og gjennom internasjonale traktater. Med mindre annet er angitt, alle rettigheter (inkludert opphavsrett) til tjenestene og kompilering av applikasjonen (inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, videobilder, lydklipp, nettsted, kode, skript, designelementer og interaktive funksjoner ) eller tjenestene eies eller kontrolleres for disse formålene, og er reservert av Meeting Solutions Pty Ltd eller dets bidragsytere.

7.2. Alle varemerker, tjenestemerker og handelsnavn eies, er registrert og/eller lisensiert av Released Pty Ltd, som gir deg en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, tilbakekallelig lisens mens du er medlem til:

 

(a) bruke applikasjonen i henhold til vilkårene;

(b) kopiere og lagre applikasjonen og materialet i applikasjonen i enhetens hurtigbufferminne; og

(c) skrive ut sider fra applikasjonen for din egen personlige og ikke-kommersielle bruk.

Released Pty Ltd gir deg ingen andre rettigheter overhodet i forhold til applikasjonen eller tjenestene. Alle andre rettigheter er uttrykkelig forbeholdt Meeting Solutions Pty Ltd.

 

7.3. Released Pty Ltd beholder alle rettigheter, tittel og interesser i og til applikasjonen og alle relaterte tjenester. Ingenting du gjør på eller i forbindelse med applikasjonen vil overføre noen:

 

(a) firmanavn, handelsnavn, domenenavn, varemerke, industridesign, patent, registrert design eller opphavsrett, eller

(b) en rett til å bruke eller utnytte et forretningsnavn, handelsnavn, domenenavn, varemerke eller industriell design, eller

(c) en ting, et system eller en prosess som er gjenstand for et patent, registrert design eller opphavsrett (eller en tilpasning eller endring av en slik ting, system eller prosess), til deg.

 

7.4. Du kan ikke uten skriftlig tillatelse fra Released Pty Ltd og tillatelse fra andre relevante rettighetseiere: kringkaste, publisere på nytt, laste opp til en tredjepart, overføre, legge ut, distribuere, vise eller spille offentlig, tilpasse eller endre på noen måte tjenestene eller tredjepartstjenester for ethvert formål, med mindre annet er gitt i disse vilkårene. Dette forbudet omfatter ikke applikasjonsmateriale som er fritt tilgjengelig for gjenbruk eller er i det offentlige domene.

8. Personvern

 

8.1. Released Pty Ltd tar personvernet ditt på alvor, og all informasjon gitt gjennom din bruk av applikasjonen og/eller tjenestene er underlagt personvernreglene, som er tilgjengelige på nettstedet.

 

9. Generell ansvarsfraskrivelse

 

9.1. Ingenting i vilkårene begrenser eller utelukker noen garantier, garantier, representasjoner eller betingelser som er underforstått eller pålagt ved lov, inkludert den australske forbrukerloven (eller noe ansvar i henhold til dem) som ved lov ikke kan begrenses eller ekskluderes.

9.2. Med forbehold om denne klausulen, og i den utstrekning loven tillater:

(a) alle vilkår, garantier, garantier, representasjoner eller betingelser som ikke er uttrykkelig angitt i vilkårene, er ekskludert; og

(b) Released Pty Ltd vil ikke være ansvarlig for noe spesielt, indirekte eller følgetap eller skade (med mindre slikt tap eller skade er rimelig forutsigbart som følge av at vi ikke oppfyller en gjeldende forbrukergaranti), tap av fortjeneste eller mulighet eller skade på goodwill som oppstår fra eller i forbindelse med tjenestene eller disse vilkårene (inkludert som et resultat av ikke å kunne bruke tjenestene

eller sen levering av tjenestene), enten det er i henhold til alminnelig lov, under kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), i rettferdighet, i henhold til lov eller på annen måte.

 

9.3. Bruk av applikasjonen og tjenestene er på egen risiko. Alt i applikasjonen og tjenestene leveres til deg "som den er" og "som tilgjengelig" uten garanti eller betingelser av noe slag. Ingen av tilknyttede selskaper, direktører, offiserer, ansatte, agenter, bidragsytere og lisensgivere til Released Pty Ltd gir noen uttrykkelig eller underforstått representasjon eller garanti om tjenestene eller noen produkter eller tjenester (inkludert produktene eller tjenestene til Meeting Solutions Pty Ltd) det henvises til. på nettstedet inkluderer (men er ikke begrenset til) tap eller skade du kan lide som følge av noe av følgende:

 

(a) ytelsessvikt, feil, utelatelse, avbrudd, sletting, defekt, manglende retting av feil, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus eller annen skadelig komponent, tap av data, kommunikasjonslinjefeil, ulovlig tredjeparts oppførsel eller tyveri , ødeleggelse, endring eller uautorisert tilgang til poster;

(b) nøyaktigheten, egnetheten eller valutaen til all informasjon i applikasjonen, tjenestene eller noen av tjenesterelaterte produkter (inkludert tredjepartsmateriale og annonser på nettstedet);

(c) kostnader som påløper som et resultat av at du bruker applikasjonen, tjenestene eller noen av produktene til Released Pty Ltd; og

(d) Tjenestene eller driften med hensyn til lenker som er gitt for din bekvemmelighet.

 

10. Ansvarsbegrensning

 

10.1. Frigitt Pty Ltds totale ansvar som oppstår fra eller i forbindelse med tjenestene eller disse vilkårene, uansett hvor det oppstår, inkludert under kontrakt, skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), i egenkapital, i henhold til vedtekter eller på annen måte, vil ikke overstige gjenforsyningen av tjenestene til deg.

10.2. Du forstår og godtar uttrykkelig at Released Pty Ltd, dets tilknyttede selskaper, ansatte, agenter, bidragsytere og lisensgivere ikke skal være ansvarlige overfor deg for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle følgeskader eller eksemplariske skader som kan pådras av deg, uansett hvor forårsaket og under enhver teori om ansvar. Dette skal inkludere, men er ikke begrenset til, tap av fortjeneste (enten det er pådratt direkte eller indirekte), tap av goodwill eller forretningsomdømme og andre immaterielle tap.

 

11. Oppsigelse av kontrakt

 

11.1. Vilkårene vil fortsette å gjelde inntil de sies opp av enten deg eller av Released Pty Ltd som angitt nedenfor.

11.2. Hvis du ønsker å si opp vilkårene, kan du gjøre det ved å:

(a) ikke fornye abonnementet før slutten av abonnementsperioden;

(b) stenge kontoene dine for alle tjenestene du bruker, der Released Pty Ltd har gjort dette alternativet tilgjengelig for deg.

 

Din melding skal sendes skriftlig til contact@makemeetingsmatter.com.

 

11.3. Released Pty Ltd kan når som helst si opp vilkårene med deg hvis:

(a) du ikke fornyer abonnementet ved slutten av abonnementsperioden;

(b) du har brutt noen bestemmelse i vilkårene eller har til hensikt å bryte noen bestemmelse;

(c) Released Pty Ltd er pålagt å gjøre det ved lov;

(d) leveringen av tjenestene til deg av Released Pty Ltd er, etter Meeting Solutions Pty Ltds oppfatning, ikke lenger kommersielt levedyktig.

 

11.4. I henhold til lokale gjeldende lover, forbeholder Released Pty Ltd seg retten til å avslutte eller kansellere medlemskapet ditt når som helst og kan suspendere eller nekte, etter eget skjønn, din tilgang til hele eller deler av applikasjonen eller tjenestene uten varsel hvis du bryter noen bestemmelse i vilkårene eller gjeldende lov eller hvis oppførselen din påvirker Released Pty Ltds navn eller omdømme eller bryter rettighetene til en annen parts.

12. Erstatning

12.1. Du godtar å holde Released Pty Ltd, dets tilknyttede selskaper, ansatte, agenter, skadesløs,

bidragsytere, tredjeparts innholdsleverandører og lisensgivere fra og mot: Alle handlinger, søksmål, krav, krav, ansvar, kostnader, utgifter, tap og skade (inkludert advokatsalærer på full erstatningsbasis) som påløper, lider eller oppstår som følge av eller i forbindelse med med noen direkte eller indirekte konsekvenser av at du bruker eller handler med applikasjonen eller forsøker å gjøre det; og/eller brudd på vilkårene.

13. Tvisteløsning

 

13.1. Obligatorisk:

 

Hvis en tvist oppstår på grunn av eller er relatert til vilkårene, kan ingen av partene starte noen domstol- eller domstolsbehandling i forhold til tvisten, med mindre følgende klausuler er overholdt (bortsett fra der det søkes om akutt foreløpig rettshjelp).

 

13.2. Legge merke til:

 

En part i vilkårene som hevder en tvist ('tvist') har oppstått under vilkårene, må gi skriftlig melding til den andre parten med detaljer om tvistens art, ønsket utfall og handlingen som kreves for å løse tvisten.

 

13.3. Vedtak:

 

Når den andre parten mottar varselet («varsel»), må partene i vilkårene («partene»):

 

(a) Innen 30 dager etter varselet forsøke i god tro å løse tvisten raskt ved forhandlinger eller andre måter som de kan bli enige om;

(b) Hvis tvisten av en eller annen grunn, 30 dager etter datoen for kunngjøringen, ikke er løst, må partene enten bli enige om valg av en mekler eller be om at en passende mekler utnevnes av direktøren for Released Pty Ltd. eller hans eller hennes nominerte;

(c) Partene er like ansvarlige for en meklers honorarer og rimelige utgifter og kostnadene ved møtestedet for meklingen, og uten å begrense det foregående forplikter seg til å betale eventuelle beløp mekleren ber om som en forutsetning for at meklingen kan starte. Partene må betale hver sine kostnader forbundet med meklingen;

(d) Meklingen vil bli holdt i Sydney, Australia.

 

13.4. Konfidensiell:

 

All kommunikasjon angående forhandlinger foretatt av partene som oppstår fra og i forbindelse med denne tvisteløsningsklausulen er konfidensiell og må i den grad det er mulig behandles som "uten fordommer"-forhandlinger i henhold til gjeldende bevislover.

 

13.5. Avslutning av mekling:

 

Hvis det har gått 60 dager etter starten av en mekling av tvisten og tvisten ikke er løst, kan hver av partene be mekleren om å avslutte meklingen, og mekleren må gjøre det.

14. Sted og jurisdiksjon

Tjenestene som tilbys av Released Pty Ltd er ment å bli sett av alle globalt. I tilfelle en tvist som oppstår på grunn av eller i forbindelse med applikasjonen, godtar du imidlertid at den eksklusive arenaen for å løse en tvist skal være ved domstolene i New South Wales, Australia.

15. Gjeldende lov

Vilkårene styres av lovene i New South Wales, Australia. Enhver tvist, kontrovers, saksgang eller krav uansett art som oppstår som følge av eller på noen måte relatert til vilkårene og rettighetene som er opprettet herved, skal styres, tolkes og tolkes av, under og i henhold til lovene i New South Wales, Australia, uten henvisning til lovkonfliktprinsipper, til tross for ufravikelige regler. Gyldigheten av denne gjeldende lovparagrafen er ikke bestridt. Vilkårene skal være bindende til fordel for partene og deres etterfølgere og overdragere.

16. Uavhengig juridisk rådgivning

Begge parter bekrefter og erklærer at bestemmelsene i vilkårene er rettferdige og rimelige, og at begge parter har benyttet anledningen til å innhente uavhengig juridisk rådgivning og erklærer at vilkårene ikke er i strid med offentlig politikk på grunn av ulikhet eller forhandlingsmakt eller generelle grunner for tilbakeholdenhet av handel.

17. Sluttvederlag

 

Hvis noen del av disse vilkårene blir funnet å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal den delen avbrytes og resten av vilkårene forbli i kraft.