Privacybeleid

Vrijgegeven Pty Ltd

1.   Wij respecteren uw privacy

1.1.     Released Pty Ltd respecteert uw recht op privacy en zet zich in om de privacy van onze klanten en websitebezoekers te beschermen. We houden ons aan de Australische privacyprincipes die zijn opgenomen in de Privacy Act 1988 (Cth). Dit beleid beschrijft hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en behandelen.

1.2.     "Persoonlijke informatie" is informatie die wij hebben en die identificeerbaar is als informatie over u.

2.   Verzameling van persoonlijke informatie

2.1.     Released Pty Ltd zal van tijd tot tijd persoonlijke informatie ontvangen en opslaan die u op onze website invoert, rechtstreeks aan ons verstrekt of in andere vormen aan ons gegeven

2.2.     U kunt basisinformatie verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres om ons in staat te stellen informatie te verzenden, updates te verstrekken en uw product- of servicebestelling te verwerken. We kunnen op andere momenten aanvullende informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot, wanneer u feedback geeft, wanneer u informatie verstrekt over uw persoonlijke of zakelijke aangelegenheden, uw inhoud of e-mailvoorkeur wijzigt, reageert op enquêtes en/of promoties, financiële of kredietgegevens verstrekt. kaartgegevens, of communiceer met onze klantenondersteuning.

2.3.     U kunt basisinformatie verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres om ons in staat te stellen informatie te verzenden, updates te verstrekken en uw product- of servicebestelling te verwerken. We kunnen op andere momenten aanvullende informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot, wanneer u feedback geeft, wanneer u informatie verstrekt over uw persoonlijke of zakelijke aangelegenheden, uw inhoud of e-mailvoorkeur wijzigt, reageert op enquêtes en/of promoties, financiële of kredietgegevens verstrekt. kaartgegevens, of communiceer met onze klantenondersteuning.

Released Pty Ltd zal van tijd tot tijd persoonlijke informatie ontvangen en opslaan die u op onze website invoert, rechtstreeks aan ons verstrekt of in andere vormen aan ons gegeven.

Daarnaast kunnen we ook andere informatie verzamelen die u verstrekt tijdens uw interactie met ons.

3.   Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen

3.1.     Released Pty Ltd verzamelt persoonlijke informatie van u op verschillende manieren, inclusief wanneer u elektronisch of persoonlijk met ons communiceert, wanneer u onze website bezoekt en wanneer wij onze diensten aan u leveren. We kunnen persoonlijke informatie ontvangen van derden. Als we dat doen, zullen we het beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

4.   Gebruik van uw persoonlijke gegevens

4.1.     Released Pty Ltd kan persoonlijke informatie die van u is verzameld gebruiken om u informatie, updates en onze diensten te verstrekken. We kunnen u ook op de hoogte stellen van nieuwe en aanvullende producten, diensten en mogelijkheden die voor u beschikbaar zijn. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en uw behoeften beter te begrijpen.

4.2.     Released Pty Ltd kan op verschillende manieren contact met u opnemen, waaronder, maar niet beperkt tot, telefoon, e-mail, sms of post.

5.   Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

5.1.     We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan al onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt wanneer dit nodig is voor de levering van onze diensten.

5.2     We kunnen van tijd tot tijd persoonlijke informatie vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke vereiste, zoals een wet, verordening, gerechtelijk bevel, dagvaarding, bevelschrift, in de loop van een gerechtelijke procedure of in reactie op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie.

5.3     We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om het auteursrecht, handelsmerken, wettelijke rechten, eigendom of veiligheid van Released Pty Ltd, www.makemeetingsmatter.com, haar klanten of derden te beschermen.

5.4     Informatie die we verzamelen, kan van tijd tot tijd worden opgeslagen, verwerkt in of overgedragen tussen partijen in landen buiten Australië.

5.5     Als er een controlewijziging in ons bedrijf of een verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen plaatsvindt, behouden wij ons het recht voor om onze gebruikersdatabases, voor zover wettelijk toegestaan, over te dragen, samen met alle persoonlijke informatie en niet-persoonlijke informatie in die databases. Deze informatie kan worden bekendgemaakt aan een potentiële koper op grond van een overeenkomst om de vertrouwelijkheid te handhaven. We streven ernaar alleen informatie te goeder trouw bekend te maken en indien vereist door een van de bovenstaande omstandigheden.

5.6     Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid en de soorten openbaarmaking die onder dit beleid vallen. Wanneer we uw persoonlijke informatie aan derden bekendmaken, zullen we de derde partij verzoeken dit beleid te volgen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie

6. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

6.1.     Released Pty Ltd doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die u ons verstrekt veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om informatie te beschermen en te beveiligen tegen misbruik, interferentie, verlies en ongeoorloofde toegang, wijziging en openbaarmaking.

6.2.   De overdracht en uitwisseling van informatie gebeurt op eigen risico. We kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt of van ons ontvangt niet garanderen. Hoewel we maatregelen nemen om ons te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking van informatie, kunnen we u niet verzekeren dat persoonlijke informatie die we verzamelen niet openbaar zal worden gemaakt op een manier die niet in overeenstemming is met dit privacybeleid.

7.   Toegang tot uw persoonlijke gegevens

7.1.     U kunt details van persoonlijke informatie die wij over u hebben opvragen in overeenstemming met de bepalingen van de Privacy Act 1988 (Cth). Voor het verstrekken van informatie kan een kleine administratieve vergoeding worden betaald. Als u een kopie wilt van de informatie die wij over u hebben of van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, stuur dan een e-mail naar contact@makemeetingsmatter.com.

7.2.     We behouden ons het recht voor om te weigeren u informatie te verstrekken die we over u hebben, in bepaalde omstandigheden die zijn uiteengezet in de Privacywet.

8.   Klachten over privacy

8.1.     Als u klachten heeft over onze privacypraktijken, stuur dan gerust de details van uw klachten naar contact@makemeetingsmatter.com. Wij nemen klachten zeer serieus en zullen spoedig na ontvangst van uw schriftelijke melding van uw klacht reageren.

9.   Wijzigingen in het privacybeleid

9.1.   Houd er rekening mee dat we dit privacybeleid in de toekomst kunnen wijzigen. We kunnen dit beleid op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen en alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat we de wijzigingen op onze website of ons mededelingenbord hebben geplaatst. Kom van tijd tot tijd terug om ons privacybeleid te bekijken.

10.   Website

10.1.   Wanneer u onze website (www.makemeetingsmatter.com) bezoekt, kunnen we bepaalde informatie verzamelen, zoals browsertype, besturingssysteem, bezochte website onmiddellijk voordat u naar onze site komt, enz. Deze informatie wordt op geaggregeerde wijze gebruikt om te analyseren hoe mensen onze website gebruiken. site, zodat we onze service voor ons platform voor vergaderbeheer kunnen verbeteren.

10.2.   Cookies - We kunnen van tijd tot tijd cookies gebruiken op onze website. Cookies zijn zeer kleine bestanden die een website gebruikt om u te identificeren wanneer u terugkeert naar de site en om details over uw gebruik van de site op te slaan. Cookies zijn geen schadelijke programma's die toegang krijgen tot uw computer of deze beschadigen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Dit kan er echter voor zorgen dat u niet optimaal kunt profiteren van onze website. Onze website kan van tijd tot tijd cookies gebruiken om het websiteverkeer te analyseren en ons te helpen een betere websitebezoekerservaring te bieden. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven aan websitebezoekers via diensten van derden, zoals Google Adwords. Deze advertenties kunnen worden weergegeven op deze website of op andere websites die u bezoekt.

10.3.   Sites van derden - Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Deze links zijn alleen bedoeld voor uw gemak. Links naar websites van derden vormen geen sponsoring of goedkeuring of goedkeuring van deze websites. Houd er rekening mee dat Released Pty Ltd niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere dergelijke websites. We moedigen onze gebruikers aan om, wanneer ze onze website verlaten, de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.