Вэбсайтыг ашиглах нөхцөл

Вэб сайтын тухай

 

1.1. www.makemeetingsmatter.com ('Вэбсайт') -д тавтай морилно уу. Вэбсайт нь уулзалтын менежментийн шийдлүүд болон танд ашигтай байж болох бусад шийдлүүдийг ('Үйлчилгээ') хангадаг.

 

1.2. Вэбсайтыг Released Pty. Ltd. (ABN 93 628576027) ажиллуулдаг. Вэбсайт эсвэл түүнтэй холбоотой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд нэвтрэх, ашиглах эрхийг Released Pty Ltd хангадаг. Эдгээр нөхцөл, болзлыг ('Нөхцөл') анхааралтай уншина уу. Вэбсайтыг ашиглах, үзэх болон/эсвэл уншсанаар та Нөхцөлүүдийг уншиж, ойлгож, дагаж мөрдөхөө зөвшөөрч байна гэсэн үг юм. Хэрэв та Нөхцөлтэй санал нийлэхгүй бол Вэбсайт эсвэл аль нэг үйлчилгээг ашиглахаа нэн даруй зогсоох ёстой.

1.3. Released нь өөрийн үзэмжээр энэ хуудсыг шинэчлэх замаар аливаа Нөхцөлийг хянаж, өөрчлөх эрхтэй. Гаргасан нь Нөхцөлүүдийн шинэчлэлийн талаар танд мэдэгдэхийн тулд боломжийн хүчин чармайлт гаргах болно. Нөхцөлд оруулсан аливаа өөрчлөлт нь нийтлэгдсэн өдрөөс эхлэн шууд хүчин төгөлдөр болно. Үргэлжлүүлэхийн өмнө бид танд Нөхцөлийн хуулбарыг бүртгэлдээ хадгалахыг зөвлөж байна.

 

2. Нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх

 

Та вэб сайтад үлдэх замаар нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та энэ сонголтыг хэрэглэгчийн интерфэйс дээр ашиглах боломжтой болгосон бол Нөхцөлүүдийг зөвшөөрөх эсвэл зөвшөөрөхийн тулд дарж Нөхцөлүүдийг зөвшөөрч болно.

 

3. Үйлчилгээг ашиглах захиалга

3.1. Үйлчилгээнд хандахын тулд та эхлээд вэб сайтаар дамжуулан захиалга ('Захиалга') худалдан авч, сонгосон захиалгын зохих төлбөрийг ('Захиалгын хураамж') төлөх ёстой.

3.2. Вэбсайтаас захиалгыг худалдаж авахдаа та өөрийн сонгосон захиалгаа ашиглахад тохиромжтой эсэхийг баталгаажуулах үүрэгтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна.

3.3. Захиалгыг худалдан авснаар та үйлчилгээнд ("Бүртгэл") хандахын өмнө вэб сайтаар дамжуулан бүртгэлд бүртгүүлэх шаардлагатай болно.

3.4. Бүртгэлийн үйл явцын нэг хэсэг эсвэл Үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглахын нэг хэсэг болгон та өөрийнхөө тухай хувийн мэдээллийг (тухайлбал, таних мэдээлэл эсвэл холбоо барих мэдээлэл гэх мэт) өгөхийг шаардаж болно, үүнд:

(a) Имэйл хаяг

(б) Сонгосон хэрэглэгчийн нэр

(в) шуудангийн хаяг

(d) утасны дугаар

3.5. Бүртгэлийн үйл явцыг дуусгах явцад Released Pty Ltd-д өгсөн аливаа мэдээлэл үргэлж үнэн зөв, үнэн зөв, шинэчлэгдсэн байх болно гэдгийг та баталж байна.

3.6. Бүртгэлийн үйл явцыг дуусгасны дараа та вэбсайтын бүртгэлтэй гишүүн ('Гишүүн') болж, Нөхцөлүүдийг дагаж мөрдөхөө зөвшөөрнө. Та гишүүний хувьд бүртгүүлэх үйл явцыг дуусгаснаас хойш захиалгын хугацаа дуусах хүртэл ('Захиалгын хугацаа') үйлчилгээнд шууд хандах эрх олгоно.

3.7. Та дараах тохиолдолд Үйлчилгээг ашиглахгүй бөгөөд нөхцөлийг зөвшөөрөхгүй байж болно:

(a) та Released Pty Ltd-тэй заавал гэрээ байгуулах насанд хүрээгүй; эсвэл

(б) та Австрали болон бусад улсын хууль тогтоомжийн дагуу үйлчилгээ авахыг хориглосон хүн, түүний дотор таны оршин сууж буй эсвэл үйлчилгээг ашигладаг улс.

 

4. Гишүүн таны үүрэг

 

4.1. Гишүүний хувьд та дараахь зүйлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

(a) та үйлчилгээг зөвхөн дараахь зорилгоор ашиглах болно:

(i) Нөхцөл; болон

(ii) холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн туршлага, удирдамж;

(б) та өөрийн нууц үг болон/эсвэл имэйл хаягийн нууцлалыг хамгаалах дангаараа хариуцлага хүлээнэ. Таны нууц үгийг өөр хүн ашиглах нь үйлчилгээг шууд цуцлахад хүргэж болзошгүй;

 

(в) бусад этгээд эсвэл гуравдагч этгээд таны бүртгэлийн мэдээллийг ашиглахыг хатуу хориглоно. Та өөрийн нууц үг, цахим шуудангийн хаягийг зөвшөөрөлгүй ашигласан эсвэл аюулгүй байдлын зөрчилд орсон тохиолдолд Released Pty Ltd-д нэн даруй мэдэгдэхийг зөвшөөрч байна;

(г) Вэбсайтад хандах, ашиглах нь хязгаарлагдмал, бусдад шилжүүлэх боломжгүй бөгөөд зөвхөн Released Pty Ltd-д үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор вэбсайтыг ашиглахыг зөвшөөрдөг;

(e) та Released Pty Ltd-ийн удирдлагаас тусгайлан зөвшөөрсөн эсвэл зөвшөөрснөөс бусад арилжааны зорилгоор үйлчилгээ эсвэл вэбсайтыг ашиглахгүй;

(е) та үйлчилгээ эсвэл вэб сайтыг хууль бус ба/эсвэл зөвшөөрөлгүй ашиглах, үүнд хүсээгүй цахим шуудан илгээх, цахим хуудас руу зөвшөөрөлгүй байршуулах, холбогдох зорилгоор цахим болон бусад аргаар гишүүдийн цахим шуудангийн хаягийг цуглуулах зэрэгт ашиглахгүй;

 

(g) арилжааны зар сурталчилгаа, түншлэлийн холбоос болон бусад төрлийн уриалгыг вэбсайтаас мэдэгдэлгүйгээр устгаж, үйлчилгээг зогсооход хүргэж болзошгүйг та зөвшөөрч байна. Вэбсайтыг хууль бус, зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд Released Pty Ltd зохих хуулийн арга хэмжээ авна; болон

(ж) вэб сайт эсвэл түүний үйлчилгээг автоматаар ашиглахыг хориглосныг та хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байна.

 

5. Төлбөр

 

5.1. Танд сонголт олгогдсон тохиолдолд та захиалгын төлбөрийг дараахь байдлаар төлж болно.

(a) Манай нэрлэсэн банкны данс руу цахим мөнгө шилжүүлэх('EFT').

(б) Зээлийн картын төлбөр ('Зээлийн карт')

 

5.2. Үйлчилгээг ашиглах явцад хийсэн бүх төлбөрийг тухайн бүтээгдэхүүний жагсаалтад байгаа App Store-ын аль нэгээр нь хийдэг. Вэбсайт, Үйлчилгээг ашиглах эсвэл үйлчилгээ ашиглахтай холбоотой аливаа төлбөрийг хийхдээ та тэдний вэбсайтад байгаа төлбөрийн нөхцөл, болзлыг уншиж, ойлгож, дагаж мөрдөхөө зөвшөөрч буйгаа баталж байна.

5.3. Хэрэв таны санхүүгийн байгууллага ямар нэгэн шалтгаанаар захиалгын төлбөр төлөх хүсэлтийг буцаах эсвэл татгалзсан эсвэл өөр шалтгаанаар төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд та банкны хураамж болон Захиалгын төлбөртэй холбоотой төлбөр.

5.4. Released Pty Ltd нь захиалгын хураамжийг хүссэн үедээ өөрчлөх боломжтой бөгөөд захиалгын хугацаа дууссаны дараа өөр өөр захиалгын хураамж хүчин төгөлдөр болно гэдгийг та зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна.

6. Буцаан олголтын бодлого

 

Released Pty Ltd нь үйлчилгээгээ үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон эсвэл тухайн нөхцөл байдлын дагуу гүйцэтгэх захирал өөрийн үзэмжээр шийдвэр гаргасан тохиолдолд л захиалгын хураамжийг буцаан олгох болно. . Энэ тохиолдолд буцаан олголтыг гишүүн ашиглаагүй захиалгын хураамжтай пропорциональ хэмжээгээр олгоно ('Буцаан олголт').

 

7. Зохиогчийн эрх ба оюуны өмч

 

7.1. Вэбсайт, үйлчилгээ болон холбогдох бүх бүтээгдэхүүн нь зохиогчийн эрхэд хамаарна. Вэбсайт дээрх материалыг Австралийн хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээний дагуу зохиогчийн эрхээр хамгаална. Өөрөөр заагаагүй бол үйлчилгээ болон вэб сайтын эмхэтгэлд хамаарах бүх эрх (зохиогчийн эрх зэрэг) (текст, график, лого, товчлуурын дүрс, видео зураг, аудио клип, вэб сайт, код, скрипт, дизайны элементүүд болон интерактив функцууд орно. ) эсвэл үйлчилгээнүүд нь эдгээр зорилгын үүднээс эзэмшиж эсвэл хянагддаг бөгөөд үүнийг суллагдсан Pty Ltd эсвэл түүний хувь нэмэр оруулагчид хадгалдаг.

 

7.2. Бүх барааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг болон худалдааны нэрийг Released Pty Ltd эзэмшдэг, бүртгүүлсэн ба/эсвэл лицензтэй бөгөөд тэр нь таныг гишүүн байх хугацаандаа дэлхий даяарх, онцгой бус, роялтигүй, хүчингүй болгох боломжтой лицензийг танд олгоно:

(а) Нөхцөлийн дагуу вэбсайтыг ашиглах;

(б) өөрийн төхөөрөмжийн кэш санах ойд вэб сайт болон вэбсайтад агуулагдах материалыг хуулж, хадгалах; болон

(в) өөрийн хувийн болон арилжааны бус зорилгоор вэбсайтаас хуудас хэвлэх.

 

Released Pty Ltd нь вэбсайт эсвэл үйлчилгээтэй холбоотой бусад эрхүүдийг танд олгохгүй. Бусад бүх эрхийг Released Pty Ltd шууд хамгаална.

7.3. Released Pty Ltd нь Вэбсайт болон холбогдох бүх үйлчилгээнд хамаарах бүх эрх, эрх, ашиг сонирхлыг өөртөө хадгална. Таны вэб сайт дээр эсвэл түүнтэй холбоотой юу ч шилжүүлэхгүй:

 

(a) бизнесийн нэр, худалдааны нэр, домэйн нэр, худалдааны тэмдэг, үйлдвэрлэлийн загвар, патент, бүртгэгдсэн загвар эсвэл зохиогчийн эрх, эсвэл

(б) бизнесийн нэр, худалдааны нэр, домэйн нэр, худалдааны тэмдэг, үйлдвэрлэлийн загварыг ашиглах, ашиглах эрх, эсвэл

(в) танд патент, бүртгэгдсэн загвар, зохиогчийн эрхийн (эсвэл ийм зүйл, систем, процессын дасан зохицох, өөрчлөх) сэдэв болох зүйл, систем эсвэл процесс.

 

7.4. Та Released Pty Ltd-ийн урьдчилан бичгээр өгсөн зөвшөөрөл болон бусад холбогдох эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр: цацах, дахин нийтлэх, гуравдагч этгээдэд ачаалах, дамжуулах, нийтлэх, түгээх, олон нийтэд үзүүлэх, тоглуулах, дасан зохицох, өөрчлөх боломжгүй. Энэхүү Нөхцөлд өөрөөр заагаагүй бол аливаа зорилгоор үйлчилгээ эсвэл гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ. Энэхүү хориг нь дахин ашиглах боломжтой эсвэл олон нийтэд нээлттэй байгаа вэбсайт дээрх материалд хамаарахгүй.

8. Нууцлал

8.1. Released Pty Ltd нь таны хувийн нууцад нухацтай ханддаг бөгөөд таны вэб сайт болон/эсвэл үйлчилгээг ашигласнаар өгөгдсөн аливаа мэдээлэл нь вэб сайтад байгаа Нууцлалын бодлогын дагуу явагдана.

 

9. Ерөнхий татгалзал

 

9.1. Нөхцөл дэх юу ч хууль тогтоомжоор заасан эсвэл ногдуулсан аливаа баталгаа, баталгаа, төлөөлөл, нөхцөл, тэр дундаа Австралийн Хэрэглэгчийн тухай хууль (эсвэл тэдгээрийн дагуу хариуцлага) хуулиар хязгаарлагдахгүй, хасахгүй.

9.2. Энэ заалтын дагуу, хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр:

(а) Нөхцөлд тодорхой заагаагүй бүх нөхцөл, баталгаа, баталгаа, мэдэгдэл эсвэл нөхцөлийг хассан; болон

(б) Released Pty Ltd нь аливаа тусгай, шууд бус буюу үр дагавартай хохирол, хохирол (хэрэглэгчийн холбогдох баталгааг хангаагүйгээс үүдэн ийм алдагдал эсвэл хохирлыг урьдчилан таамаглах боломжгүй бол), ашиг, боломжоо алдах, хохирлыг хариуцахгүй. Үйлчилгээнүүд эсвэл эдгээр нөхцлөөс (үйлчилгээг ашиглах боломжгүйгээс үүдэлтэй гэх мэт) үүссэн гудвил

эсвэл үйлчилгээний хоцрогдсон нийлүүлэлт), нийтлэг хууль тогтоомжийн дагуу, гэрээний дагуу, гэм буруутай (үүнд хайхрамжгүй хандсан), өмчийн хүрээнд, хууль тогтоомжийн дагуу эсвэл бусад тохиолдолд.

 

9.3. Вэбсайт болон үйлчилгээг ашиглах нь таны эрсдэлд хамаарна. Вэбсайт болон үйлчилгээн дэх бүх зүйлийг танд ямар ч баталгаа, нөхцөлгүйгээр "байгаагаар нь" болон "боломжтой" байдлаар олгоно. Released Pty Ltd-ийн харьяа байгууллагууд, захирлууд, албан тушаалтнууд, ажилчид, агентууд, хувь нэмэр оруулагчид болон лиценз эзэмшигчдийн хэн нь ч үйлчилгээ эсвэл ямар нэгэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар (Released Pty Ltd-ийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг оруулаад) тодорхой буюу далд мэдэгдэл, баталгаа гаргадаггүй. Энэхүү вэб сайт нь дараах зүйлсийн аль нэгний улмаас танд учирч болзошгүй алдагдал, хохирлыг багтаасан (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй):

 

(a) гүйцэтгэлийн доголдол, алдаа, орхигдол, тасалдал, устгал, доголдол, согогийг засч залруулахгүй байх, ажиллагаа эсвэл дамжуулах саатал, компьютерийн вирус эсвэл бусад хортой бүрэлдэхүүн хэсэг, өгөгдөл алдагдах, холбооны шугамын гэмтэл, гуравдагч этгээдийн хууль бус үйлдэл, хулгай , устгах, өөрчлөх, бүртгэлд зөвшөөрөлгүй хандах;

(б) вэб сайт, үйлчилгээ эсвэл түүний үйлчилгээтэй холбоотой аливаа бүтээгдэхүүн (вэбсайт дахь гуравдагч этгээдийн материал, зар сурталчилгаа гэх мэт) дээрх аливаа мэдээллийн үнэн зөв, тохирох байдал, валют;

(в) таны вэбсайт, үйлчилгээ эсвэл Released Pty Ltd-ийн аливаа бүтээгдэхүүнийг ашигласны үр дүнд гарсан зардал; болон

(г) таны тав тухыг хангах үүднээс өгөгдсөн холбоосуудын үйлчилгээ эсвэл үйл ажиллагаа.

 

10. Хариуцлагыг хязгаарлах

 

10.1. Чөлөөлөгдсөн Pty Ltd-ийн Үйлчилгээнүүд эсвэл эдгээр Нөхцөлүүдтэй холбоотой буюу эдгээртэй холбоотой нийт хариуцлага нь гэрээний дагуу, хууль тогтоомжийн дагуу эсвэл бусад хэлбэрээр зөрчигдсөн (үүнд хайхрамжгүй хандсан гэх мэт) хариуцлага нь танд үзүүлэх үйлчилгээний хэмжээнээс хэтрэхгүй байх болно.

10.2. Released Pty Ltd, түүний харьяа байгууллагууд, ажилтнууд, агентууд, хувь нэмэр оруулагчид болон лиценз эзэмшигчид нь таны өмнө учирсан шууд, шууд бус, санамсаргүй, онцгой үр дагавар буюу үлгэр жишээ хохирлыг хариуцахгүй гэдгийг та тодорхой ойлгож, зөвшөөрч байна. хариуцлагын аливаа онол. Үүнд ашгийн алдагдал (шууд болон шууд бусаар учирсан), гудвил, бизнесийн нэр хүнд болон бусад биет бус алдагдлыг багтаах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй.

 

11. Гэрээг цуцлах

11.1. Нөхцөлүүдийг доор дурдсанчлан та эсвэл Released Pty Ltd цуцлах хүртэл хэрэгжинэ.

11.2. Хэрэв та Нөхцөлүүдийг цуцлахыг хүсвэл дараах байдлаар хийж болно:

(а) захиалгын хугацаа дуусахаас өмнө захиалгыг сунгахгүй байх;

(б) Released Pty Ltd энэ сонголтыг ашиглах боломжтой болгосон тохиолдолд таны ашигладаг бүх үйлчилгээний дансыг хаах.

 

Таны мэдэгдлийг contact@makemeetingsmatter.com хаягаар бичгээр илгээнэ үү.

 

11.3. Released Pty Ltd нь дараах тохиолдолд ямар ч үед тантай ажиллах нөхцөлийг цуцалж болно:

(а) та захиалгын хугацаа дуусахад захиалгаа сунгахгүй;

(б) та Нөхцөлийн аль нэг заалтыг зөрчсөн эсвэл аливаа заалтыг зөрчих бодолтой байгаа;

(в) Released Pty Ltd хуулийн дагуу үүнийг хийх шаардлагатай;

(г) Released Pty Ltd-ээс танд үзүүлэх үйлчилгээ нь Released Pty Ltd-ийн үзэж байгаагаар арилжааны хувьд ашиггүй болсон.

11.4. Орон нутгийн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Released Pty Ltd нь таны гишүүнчлэлийг хэдийд ч цуцлах, цуцлах эрхтэй бөгөөд хэрэв та өөрийн үзэмжээр вэб сайт эсвэл үйлчилгээний бүх хэсэгт эсвэл аль нэг хэсэгт хандах эрхийг тань ямар ч мэдэгдэлгүйгээр түдгэлзүүлэх эсвэл татгалзах эрхтэй. Нөхцөл эсвэл холбогдох хууль тогтоомжийн аливаа заалт эсвэл таны зан байдал Meeting Solutions Pty Ltd-ийн нэр, нэр хүндэд нөлөөлөх эсвэл өөр талын эрхийг зөрчсөн тохиолдолд.

 

 

12. Нөхөн төлбөр

 

12.1. Та Released Pty Ltd, түүний харьяа байгууллагууд, ажилчид, агентуудыг нөхөн төлөхийг зөвшөөрч байна.

хувь нэмэр оруулагчид, гуравдагч этгээдийн контент нийлүүлэгчид болон лиценз эзэмшигчид болон эсрэг: Бүх үйлдэл, нэхэмжлэл, нэхэмжлэл, шаардлага, хариуцлага, зардал, зардал, алдагдал, хохирол (түүний дотор хуулийн төлбөрийг бүрэн нөхөн төлүүлэх үндэслэлээр) Вэбсайтыг ашиглах, гүйлгээ хийх, эсвэл үүнийг хийх оролдлогын шууд болон шууд бус үр дагавар; ба/эсвэл нөхцөлийг зөрчсөн.

 

13. Маргаан шийдвэрлэх

 

13.1. Заавал:

 

Хэрэв Нөхцөлөөс үүдэн эсвэл тэдгээртэй холбоотой маргаан гарсан бол аль нэг тал нь дараах заалтуудыг хангаагүй бол маргаантай холбоотой Шүүхийн болон Шүүхийн ажиллагааг эхлүүлэх боломжгүй (яаралтай хэлцлийн тусламж хүсэхээс бусад тохиолдолд).

 

13.2. Анхааруулга:

 

Нөхцөлүүдийн дагуу маргаан ('Маргаан') үүссэн гэж үзэж байгаа тал нь нөгөө талдаа маргааны мөн чанар, хүссэн үр дүн, маргааныг шийдвэрлэхэд шаардагдах арга хэмжээний талаар бичгээр мэдэгдэх ёстой.

 

13.3. Шийдвэр:

 

Нөгөө тал уг мэдэгдлийг ('Мэдэгдэл') хүлээн авснаар Нөхцөлийн талууд ('Талууд') дараахь зүйлийг хийх ёстой.

 

(a) Мэдэгдэл гаргаснаас хойш 30 хоногийн дотор хэлэлцээ эсвэл харилцан тохиролцож болох бусад арга замаар маргааныг түргэн шуурхай шийдвэрлэхийг чин сэтгэлээсээ хичээх;

(б) Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар мэдэгдэл гаргаснаас хойш 30 хоногийн дараа маргаан шийдэгдээгүй бол Талууд эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгох талаар тохиролцох эсвэл зохих зуучлагчийг Released Pty Ltd-ийн захирлаас томилох хүсэлт гаргах ёстой. эсвэл түүний нэр дэвшүүлсэн хүн;

 

(в) Талууд эвлэрүүлэн зуучлагчийн хураамж, боломжийн зардал, эвлэрүүлэн зуучлах газрын зардлыг адилхан хариуцах бөгөөд дээр дурдсан зүйлийг хязгаарлахгүйгээр эвлэрүүлэн зуучлалын эхлэлийн урьдчилсан нөхцөл болгон зуучлагчийн хүссэн аливаа төлбөрийг төлөх үүрэг хүлээнэ. Эвлэрүүлэн зуучлалтай холбоотой зардлыг Талууд тус бүр өөрөө төлөх ёстой;

(г) Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа Австралийн Сидней хотод болно.

 

13.4. Нууц:

 

Энэхүү маргааныг шийдвэрлэх заалтаас үүдэлтэй болон түүнтэй холбоотой талуудын хийсэн хэлэлцээний талаарх бүх мэдээлэл нь нууц бөгөөд боломжийн хэрээр нотлох баримтын хууль тогтоомжид нийцүүлэн "хор хөнөөлгүй" хэлэлцээ гэж үзэх ёстой.

 

 

13.5. Эвлэрүүлэн зуучлалыг дуусгавар болгох:

 

Хэрэв маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа эхэлснээс хойш 60 хоног өнгөрч, маргаан шийдэгдээгүй бол аль нэг тал эвлэрүүлэн зуучлагчаас эвлэрүүлэн зуучлалыг цуцлахыг хүсч болох бөгөөд зуучлагч үүнийг хийх ёстой.

 

14. Байршил, харьяалал

Released Pty Ltd-ийн санал болгож буй үйлчилгээг дэлхийн хэмжээнд хэн ч үзэх зорилготой. Гэсэн хэдий ч, вэбсайттай холбоотой аливаа маргаан гарсан тохиолдолд аливаа маргааныг шийдвэрлэх онцгой газар нь Австралийн Шинэ Өмнөд Уэльсийн шүүх байх ёстой гэдгийг та зөвшөөрч байна.

15. Удирдах хууль

 

Нөхцөлүүдийг Австралийн Шинэ Өмнөд Уэльсийн хуулиар зохицуулна. Нөхцөлүүд болон үүгээр бий болсон эрхээс үүдэн гарсан аливаа маргаан, маргаан, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, нэхэмжлэлийг Австралийн Шинэ Өмнөд Уэльсийн хууль тогтоомжийн дагуу болон түүний дагуу зохицуулж, тайлбарлаж, тайлбарлана. заавал дагаж мөрдөх журмуудыг үл харгалзан хуулийн зөрчлийн зарчмуудыг иш татсан. Энэхүү зохицуулалтын хуулийн заалтын хүчинтэй эсэх маргаангүй. Нөхцөлүүд нь талууд болон тэдгээрийн өв залгамжлагч, шилжүүлгийн ашиг тусын тулд заавал биелүүлэх ёстой.

 

16. Бие даасан хууль зүйн зөвлөгөө

Нөхцөлүүдийн заалтууд шударга, үндэслэлтэй гэдгийг хоёр тал баталж, тунхаглаж, бие даасан хууль зүйн зөвлөгөө авах боломжийг ашиглаж, Нөхцөлүүдийг тэгш бус байдал, тохиролцооны эрх мэдэл, хязгаарлалтын ерөнхий үндэслэлээр төрийн бодлогод харшлахгүй гэж мэдэгдэж байна. худалдаа.

17. Ажлаас халагдах

 

Хэрэв эдгээр нөхцлийн аль нэг хэсэг нь эрх бүхий харьяаллын шүүхээр хүчингүй болсон эсвэл хэрэгжих боломжгүй гэж үзвэл тэр хэсгийг таслах ба бусад нөхцлүүд хүчинтэй хэвээр байна.