Mobilās aplikācijas lietošanas noteikumi un nosacījumi

 

Par Lietojumprogrammu

 

1.1. Laipni lūdzam mForce365 vietnē www.makemeetingsmatter.com (“Lietojumprogramma”). Lietojumprogramma nodrošina mobilo sapulču risinājumu pārvaldības platformu un piekļuvi citiem risinājumiem, kas jums varētu šķist noderīgi (“Pakalpojumi”).

1.2. Lietojumprogrammas pārvalda Released Pty. Ltd. (ABN 93 628576027). Piekļuvi Lietojumprogrammai vai jebkuram ar to saistītajam produktam vai pakalpojumam un tās izmantošanu nodrošina Released Pty Ltd. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus (“Noteikumi”). Lietojot vai pārlūkojot Lietojumprogrammu, tas nozīmē, ka esat izlasījis, sapratis Noteikumus un piekrītat tiem. Ja nepiekrītat Noteikumiem, jums nekavējoties jāpārtrauc lietotnes vai jebkura Pakalpojuma izmantošana.

1.3. Released Pty Ltd patur tiesības pārskatīt un mainīt jebkurus noteikumus, atjauninot šo lapu pēc saviem ieskatiem. Released pieliks saprātīgas pūles, lai sniegtu jums paziņojumu par Noteikumu atjauninājumiem. Jebkādas izmaiņas Noteikumos stājas spēkā nekavējoties no to publicēšanas dienas. Pirms turpināt, iesakām paturēt Noteikumu kopiju savai uzskaitei.

2. Noteikumu pieņemšana

Jūs piekrītat Noteikumiem, izmantojot vai pārlūkojot Lietojumprogrammu. Varat arī piekrist Noteikumiem, noklikšķinot uz, lai pieņemtu vai piekristu noteikumiem, ja Released Pty Ltd lietotāja saskarnē šo opciju jums nodrošina.
 

3. Pakalpojumu lietošanas abonēšana

3.1. Lai piekļūtu Pakalpojumiem, jums vispirms ir jāiegādājas lietojumprogrammas abonements, izmantojot Vietni (“Abonements”), un jāsamaksā piemērojamā maksa par izvēlēto abonementu (“Abonēšanas maksa”).

3.2. Iegādājoties Abonementu, jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu pienākums ir nodrošināt, ka abonements, kuru izvēlaties iegādāties, ir piemērots jūsu lietošanai.

3.3. Kad esat iegādājies abonementu, jums būs jāreģistrējas kontam, izmantojot Lietojumprogrammu, lai varētu piekļūt Pakalpojumiem (“Konts”).

3.4. Reģistrācijas procesa ietvaros vai, turpinot izmantot Pakalpojumus, jums var būt nepieciešams sniegt personisku informāciju par sevi (piemēram, identifikācijas vai kontaktinformāciju), tostarp:

(a) E-pasta adrese

(b) Vēlamais lietotājvārds

c) pasta adrese

d) tālruņa numurs

 

3.5. Jūs garantējat, ka visa informācija, ko sniedzat Released Pty Ltd reģistrācijas procesa pabeigšanas laikā, vienmēr būs precīza, pareiza un atjaunināta.

3.6. Kad esat pabeidzis reģistrācijas procesu, jūs arī kļūsit par reģistrētu Pieteikuma dalībnieku ("Biedrs") un piekrītat ievērot Noteikumus. Kā dalībniekam jums tiks nodrošināta tūlītēja piekļuve Pakalpojumiem no reģistrācijas procesa pabeigšanas līdz abonēšanas perioda beigām (“Abonēšanas periods”).

 

3.7. Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumus un nedrīkstat pieņemt Noteikumus, ja:

 

(a) jūs neesat pilngadīgs, lai noslēgtu saistošu līgumu ar Released Pty Ltd; vai

(b) jums ir liegts saņemt Pakalpojumus saskaņā ar Austrālijas vai citu valstu likumiem, tostarp valsti, kurā dzīvojat vai no kuras izmantojat Pakalpojumus.

 

4. Jūsu kā deputāta pienākumi

 

4.1. Kā dalībnieks jūs piekrītat ievērot šādus noteikumus:

(a) jūs izmantosit Pakalpojumus tikai tādiem mērķiem, ko atļauj:

(i) Noteikumi; un

(ii) jebkuri piemērojamie tiesību akti, noteikumi vai vispārpieņemta prakse vai vadlīnijas attiecīgajās jurisdikcijās;

(b) tikai jūs esat atbildīgs par savas paroles un/vai e-pasta adreses konfidencialitātes aizsardzību. Ja kāda cita persona izmantos jūsu paroli, Pakalpojumi var tikt nekavējoties atcelti;

 

(c) jebkura cita persona vai trešās personas izmantot jūsu reģistrācijas informāciju ir stingri aizliegtas. Jūs piekrītat nekavējoties informēt Released Pty Ltd par jebkuru jūsu paroles vai e-pasta adreses neatļautu izmantošanu vai drošības pārkāpumu, par kuru esat uzzinājis;

 

(d) piekļuve lietojumprogrammai un tās izmantošana ir ierobežota, nav nododama citai personai, un tā ļauj jums tikai izmantot Lietojumprogrammu Released Pty Ltd, kas sniedz pakalpojumus, vajadzībām;

(e) jūs neizmantosiet Pakalpojumus vai Lietojumprogrammu saistībā ar jebkādiem komerciāliem pasākumiem, izņemot tos, kurus ir īpaši apstiprinājusi vai apstiprinājusi Released Pty Ltd vadība;

(f) jūs neizmantosiet Pakalpojumus vai Lietojumprogrammu jebkādai nelikumīgai un/vai neatļautai lietošanai, kas ietver Dalībnieku e-pasta adrešu savākšanu elektroniski vai citos veidos, lai nosūtītu nevēlamu e-pastu vai neautorizētu Lietojumprogrammas ietvaru vai saiti uz to;

(g) jūs piekrītat, ka komerciālās reklāmas, saistīto uzņēmumu saites un cita veida aicinājumi var tikt noņemti no Lietojumprogrammas bez iepriekšēja brīdinājuma un var izraisīt Pakalpojumu pārtraukšanu. Released Pty Ltd veiks atbilstošu juridisku darbību par jebkādu nelikumīgu vai neatļautu Lietojumprogrammas izmantošanu; un

(h) jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkāda automātiska Lietojumprogrammas vai tās pakalpojumu izmantošana ir aizliegta.

 

5. Apmaksa

 

5.1. Ja jums tiek dota iespēja, jūs varat samaksāt abonēšanas maksu šādi:

(a) Elektroniskais līdzekļu pārskaitījums (“ELP”) uz mūsu norādīto bankas kontu

b) Maksājums ar kredītkarti (“kredītkarte”)

5.2. Visi maksājumi, kas veikti, izmantojot Pakalpojumus, tiek veikti, izmantojot kādu no App Store, kurā ir norādīts produkts. Lietojot Vietni, Pakalpojumus vai veicot jebkādus maksājumus saistībā ar Pakalpojumu lietošanu, jūs garantējat, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot maksāšanas noteikumus un nosacījumus, kas ir pieejami viņu vietnē.

5.3. Jūs atzīstat un piekrītat, ka gadījumā, ja jūsu finanšu iestāde ir atgriezusi vai noraidījusi Abonēšanas maksas samaksas pieprasījumu jebkāda iemesla dēļ vai arī jūs to nesamaksājat kāda cita iemesla dēļ, jūs esat atbildīgs par jebkādām izmaksām, tostarp bankas maksas un maksas, kas saistītas ar abonēšanas maksu .

5.4. Jūs piekrītat un atzīstat, ka Released Pty Ltd var mainīt Abonēšanas maksu jebkurā laikā un ka atšķirīgā Abonēšanas maksa stāsies spēkā pēc esošā Abonēšanas perioda beigām.

 

6. Atmaksas politika

 

Released Pty Ltd nodrošinās jums abonēšanas maksas atmaksu tikai tad, ja viņi nevarēs turpināt sniegt Pakalpojumus vai ja rīkotājdirektors pēc saviem ieskatiem pieņem lēmumu, ka tas ir pamatoti, ņemot vērā apstākļus. . Ja tas notiek, atmaksa tiks proporcionāla Abonēšanas maksai, ko Biedrs paliks neizmantojis (“Atmaksa”).

 

7. Autortiesības un intelektuālais īpašums

 

7.1. Uz Lietojumprogrammu, Pakalpojumiem un visiem saistītajiem Released Pty Ltd produktiem attiecas autortiesības. Materiāls vietnē un lietojumprogrammā ir aizsargāts ar autortiesībām saskaņā ar Austrālijas likumiem un starptautiskajiem līgumiem. Ja nav norādīts citādi, visas tiesības (tostarp autortiesības) uz Pakalpojumiem un Lietojumprogrammas apkopojumu (tostarp, bet ne tikai tekstu, grafiku, logotipus, pogu ikonas, video attēlus, audio klipus, vietni, kodu, skriptus, dizaina elementus un interaktīvās funkcijas ) vai Pakalpojumi pieder vai tiek kontrolēti šiem nolūkiem, un tos rezervē Meeting Solutions Pty Ltd vai tā atbalstītāji.

7.2. Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder, reģistrēti un/vai licencēti uzņēmumam Released Pty Ltd, kas piešķir jums vispasaules, neekskluzīvu, bez autoratlīdzības, atsaucamu licenci, kamēr jūs esat dalībnieks:

 

(a) izmantot Lietojumprogrammu saskaņā ar Noteikumiem;

(b) kopēt un saglabāt Lietojumprogrammu un tajā esošos materiālus jūsu ierīces kešatmiņā; un

(c) drukāt lapas no Lietojumprogrammas personiskai un nekomerciālai lietošanai.

Released Pty Ltd nepiešķir jums nekādas citas tiesības saistībā ar Lietojumprogrammu vai Pakalpojumiem. Visas pārējās tiesības nepārprotami patur Meeting Solutions Pty Ltd.

 

7.3. Released Pty Ltd patur visas tiesības, īpašumtiesības un intereses par Lietojumprogrammu un visiem saistītajiem pakalpojumiem. Nekas, ko jūs darāt lietojumprogrammā vai saistībā ar to, nepārnesīs:

 

a) uzņēmuma nosaukums, tirdzniecības nosaukums, domēna nosaukums, preču zīme, rūpnieciskais dizains, patents, reģistrēts dizains vai autortiesības, vai

b) tiesības izmantot vai izmantot uzņēmuma nosaukumu, tirdzniecības nosaukumu, domēna nosaukumu, preču zīmi vai rūpniecisko dizainu, vai

(c) lieta, sistēma vai process, uz kuru attiecas patents, reģistrēts dizains vai autortiesības (vai tādas lietas, sistēmas vai procesa pielāgošana vai modifikācija), kas attiecas uz jums.

 

7.4. Bez iepriekšējas rakstiskas Released Pty Ltd atļaujas un citu attiecīgo tiesību īpašnieku atļaujas jūs nedrīkstat pārraidīt, pārpublicēt, augšupielādēt trešajai pusei, pārraidīt, izlikt, izplatīt, rādīt vai atskaņot publiski, pielāgot vai mainīt. jebkādā veidā Pakalpojumus vai trešās puses Pakalpojumus jebkādiem nolūkiem, ja vien šajos Noteikumos nav noteikts citādi. Šis aizliegums neattiecas uz Lietojumprogrammu materiāliem, kas ir brīvi pieejami atkārtotai izmantošanai vai ir publiski pieejami.

8. Privātums

 

8.1. Released Pty Ltd nopietni uztver jūsu privātumu, un uz jebkuru informāciju, kas sniegta, izmantojot Lietojumprogrammu un/vai Pakalpojumus, attiecas Privātuma politika, kas ir pieejama vietnē.

 

9. Vispārīga atruna

 

9.1. Nekas Noteikumos neierobežo vai neizslēdz nekādas garantijas, garantijas, apliecinājumus vai nosacījumus, ko paredz vai uzliek likums, tostarp Austrālijas Patērētāju tiesību akti (vai jebkādas saistības saskaņā ar tiem), kuras ar likumu nevar ierobežot vai izslēgt.

9.2. Saskaņā ar šo klauzulu un likumā atļautajā apjomā:

(a) tiek izslēgti visi noteikumi, garantijas, garantijas, apliecinājumi vai nosacījumi, kas nav skaidri norādīti Noteikumos; un

(b) Released Pty Ltd nebūs atbildīgs par īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem (ja vien šādi zaudējumi vai bojājumi nav saprātīgi paredzami, ja mēs neievērojam piemērojamo Patērētāja garantiju), peļņas vai iespēju zaudēšanu vai kaitējumu nemateriālā vērtība, kas izriet no Pakalpojumiem vai šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem (tostarp tādēļ, ka nevar izmantot Pakalpojumus

vai novēlota Pakalpojumu sniegšana), neatkarīgi no tā, vai tas ir saskaņā ar parastajām tiesībām, saskaņā ar līgumu, deliktu (tostarp nolaidības dēļ), kā pašu kapitāls, saskaņā ar statūtiem vai citādi.

 

9.3. Lietojumprogrammas un Pakalpojumu lietošana ir atkarīga no jūsu riska. Viss, kas atrodas Lietojumprogrammā un Pakalpojumos, tiek nodrošināts jums "tāds, kāds ir" un "kā pieejams" bez jebkāda veida garantijas vai nosacījuma. Neviens no Released Pty Ltd saistītajiem uzņēmumiem, direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem, aģentiem, līdzstrādniekiem un licences devējiem nesniedz nekādu tiešu vai netiešu apliecinājumu vai garantiju par pakalpojumiem vai produktiem vai pakalpojumiem (tostarp Meeting Solutions Pty Ltd produktiem vai pakalpojumiem), kas minēti Vietnē, ietver (bet ne tikai) zaudējumus vai bojājumus, kas jums varētu rasties kāda no tālāk norādītajām darbībām:

 

a) darbības kļūme, kļūda, izlaidums, pārtraukums, dzēšana, defekts, defektu neizlabošana, darbības vai pārraides kavēšanās, datorvīruss vai cita kaitīga sastāvdaļa, datu zudums, sakaru līnijas atteice, nelikumīga trešās puses rīcība vai zādzība , iznīcināšanu, pārveidošanu vai nesankcionētu piekļuvi ierakstiem;

(b) jebkuras informācijas precizitāti, piemērotību vai aktualitāti Lietojumprogrammā, Pakalpojumos vai ar tiem saistītajos produktos (tostarp trešo pušu materiālos un reklāmās Vietnē);

(c) izmaksas, kas radušās, izmantojot Lietojumprogrammu, Pakalpojumus vai kādu no Released Pty Ltd. produktiem; un

(d) Pakalpojumi vai darbība saistībā ar saitēm, kas tiek nodrošinātas jūsu ērtībām.

 

10. Atbildības ierobežojums

 

10.1. Atbrīvotā Pty Ltd kopējā atbildība, kas izriet no Pakalpojumiem vai šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, neatkarīgi no tā, vai tā rodas, tostarp saskaņā ar līgumu, deliktu (tostarp nolaidību), pašu kapitālā, saskaņā ar likumu vai citādi, nepārsniegs Pakalpojumu piegādi jums.

10.2. Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka Released Pty Ltd, tā saistītie uzņēmumi, darbinieki, aģenti, līdzstrādnieki un licences devēji nav atbildīgi pret jums par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem izrietošiem vai priekšzīmīgiem zaudējumiem, kas jums var rasties, neatkarīgi no tā, vai tie ir radušies un saskaņā ar tiem. jebkura atbildības teorija. Tas ietver, bet neaprobežojas ar jebkādiem peļņas zaudējumiem (neatkarīgi no tā, vai tie radušies tieši vai netieši), jebkuru nemateriālās vērtības vai uzņēmējdarbības reputācijas zudumu un jebkādus citus nemateriālus zaudējumus.

 

11. Līguma izbeigšana

 

11.1. Noteikumi tiks piemēroti, līdz tos pārtrauksiet jūs vai Released Pty Ltd, kā norādīts tālāk.

11.2. Ja vēlaties pārtraukt Noteikumu darbību, varat to izdarīt:

(a) neatjaunot Abonementu pirms Abonēšanas perioda beigām;

(b) kontu slēgšanu attiecībā uz visiem jūsu izmantotajiem pakalpojumiem, ja uzņēmums Released Pty Ltd ir nodrošinājis jums šo iespēju.

 

Jūsu paziņojums ir jānosūta rakstiski uz contact@makemeetingsmatter.com.

 

11.3. Released Pty Ltd var jebkurā laikā izbeigt Noteikumus ar jums, ja:

(a) jūs neatjaunojat Abonementu Abonēšanas perioda beigās;

(b) jūs esat pārkāpis jebkuru Noteikumu nosacījumu vai plānojat pārkāpt jebkuru noteikumu;

(c) Released Pty Ltd ir pienākums to darīt saskaņā ar likumu;

(d) pēc Meeting Solutions Pty Ltd domām, Released Pty Ltd sniegtie pakalpojumi jums vairs nav komerciāli dzīvotspējīgi.

 

11.4. Saskaņā ar vietējiem piemērojamajiem likumiem Released Pty Ltd patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt vai anulēt jūsu dalību un pēc saviem ieskatiem var apturēt vai liegt jūsu piekļuvi visai Lietojumprogrammai vai Pakalpojumu daļai vai tās daļai bez brīdinājuma, ja pārkāpjat. jebkurš Noteikumu vai jebkura piemērojamā likuma nosacījums vai ja jūsu rīcība ietekmē Released Pty Ltd nosaukumu vai reputāciju vai pārkāpj citas puses tiesības.

12. Atlīdzība

12.1. Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus Released Pty Ltd, tā saistītajiem uzņēmumiem, darbiniekiem, aģentiem,

līdzstrādnieki, trešo pušu satura nodrošinātāji un licences devēji no un pret: visas darbības, prasības, prasības, prasības, saistības, izmaksas, izdevumi, zaudējumi un bojājumi (tostarp juridiskās maksas par pilnu atlīdzību), kas radušās, cietušas vai izriet no vai saistībā ar to. ar jebkādām tiešām vai netiešām sekām, ja jūs piekļūstat Lietojumprogrammai vai veicat darījumus ar to vai mēģināsit to darīt; un/vai jebkurš Noteikumu pārkāpums.

13. Strīdu izšķiršana

 

13.1. Obligāti:

 

Ja strīds rodas no Noteikumiem vai ir saistīts ar tiem, neviena no pusēm nevar uzsākt nekādu Tribunāla vai tiesas procesu saistībā ar strīdu, ja vien nav ievēroti tālāk minētie punkti (izņemot gadījumus, kad tiek lūgts steidzams pagaidu pasākums).

 

13.2. Paziņojums:

 

Noteikumu pusei, kas pieprasa strīdu (“Strīds”), kas radies saskaņā ar Noteikumiem, tai ir jāsniedz otrai pusei rakstisks paziņojums, sīki izklāstot strīda būtību, vēlamo iznākumu un rīcību, kas nepieciešama Strīda izšķiršanai.

 

13.3. Izšķirtspēja:

 

Kad šī otra puse ir saņēmusi šo paziņojumu (“Paziņojums”), Noteikumu pusēm (“Puses”) ir:

 

(a) 30 dienu laikā pēc Paziņojuma godprātīgi cenšas ātri atrisināt Strīdu ar sarunu palīdzību vai citiem līdzekļiem, par kuriem viņi var savstarpēji vienoties;

(b) Ja kāda iemesla dēļ 30 dienas pēc Paziņojuma datuma strīds nav atrisināts, Pusēm vai nu jāvienojas par starpnieka izvēli, vai jāpieprasa, lai Released Pty Ltd direktors ieceļ atbilstošu starpnieku. vai viņa vai viņas izvirzītā persona;

c) Puses ir vienlīdz atbildīgas par starpnieka honorāriem un saprātīgiem izdevumiem, kā arī starpniecības vietas izmaksām un, neierobežojot iepriekš minēto, apņemas samaksāt visas summas, ko mediators pieprasa kā priekšnosacījumu starpniecības uzsākšanai. Katrai Pusei ir jāsedz savi izdevumi, kas saistīti ar starpniecību;

d) starpniecība notiks Sidnejā, Austrālijā.

 

13.4. Konfidenciāli:

 

Visi Pušu paziņojumi par sarunām, kas izriet no šīs strīdu izšķiršanas klauzulas un ir ar to saistīti, ir konfidenciāli un, cik vien iespējams, jāuzskata par sarunām, kas "neskarot" piemērojamo pierādījumu tiesību aktu nolūkos.

 

13.5. Starpniecības pārtraukšana:

 

Ja pēc Strīda mediācijas sākuma ir pagājušas 60 dienas un strīds nav atrisināts, jebkura Puse var lūgt mediatoru izbeigt mediāciju, un mediatoram tas ir jādara.

14. Norises vieta un jurisdikcija

Released Pty Ltd piedāvātos pakalpojumus ir paredzēts skatīt ikvienam visā pasaulē. Tomēr jebkādu strīdu gadījumā, kas izriet no Lietojumprogrammas vai saistībā ar to, jūs piekrītat, ka ekskluzīvā vieta jebkura strīda izšķiršanai ir Jaundienvidvelsas (Austrālija) tiesās.

15. Vadošais likums

Noteikumus regulē Austrālijas Jaundienvidvelsas likumi. Jebkurš strīds, domstarpības, tiesvedība vai jebkura veida pretenzija, kas izriet no vai jebkādā veidā ir saistīta ar Noteikumiem un ar tiem radītajām tiesībām, tiks regulēta, interpretēta un interpretēta saskaņā ar Jaundienvidvelsas (Austrālija) likumiem, un saskaņā ar tiem, bez atsauce uz tiesību kolīzijas principiem, neskatoties uz obligātajiem noteikumiem. Šī regulējošā likuma klauzulas spēkā esamība netiek apstrīdēta. Noteikumi ir saistoši to pušu un to tiesību pārņēmēju un tiesību pārņēmēju labā.

16. Neatkarīgas juridiskās konsultācijas

Abas puses apstiprina un paziņo, ka Noteikumu nosacījumi ir godīgi un saprātīgi un abas puses, kas izmantojušas iespēju saņemt neatkarīgu juridisku konsultāciju, un paziņo, ka Noteikumi nav pretrunā ar sabiedrisko kārtību nevienlīdzības vai kaulēšanās spēka vai vispārēju ierobežojumu dēļ. tirdzniecība.

17. Atlaišana

 

Ja kāda šo Noteikumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu kompetentās jurisdikcijas tiesā, šī daļa tiek atdalīta un pārējie Noteikumi paliek spēkā.