Mobiliosios programos naudojimo sąlygos

 

Apie programą

 

1.1. Sveiki atvykę į mForce365 iš www.makemeetingsmatter.com („Programa“). Programa suteikia mobilią susitikimų sprendimų valdymo platformą ir prieigą prie kitų sprendimų, kurie jums gali būti naudingi („Paslaugos“).

1.2. Programas valdo Released Pty. Ltd. (ABN 93 628576027). Prieigą prie Programos arba bet kurio su ja susijusio Produkto ar Paslaugos ir jos naudojimą suteikia Released Pty Ltd. Atidžiai perskaitykite šias sąlygas (toliau – Sąlygos). Naudodami arba naršydami Programėlę, tai reiškia, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis sąlygų. Jei nesutinkate su Sąlygomis, turite nedelsdami nutraukti Programėlės ar bet kurios Paslaugos naudojimą.

1.3. Released Pty Ltd pasilieka teisę peržiūrėti ir keisti bet kurias sąlygas, atnaujindama šį puslapį savo nuožiūra. Išleistas dės visas pagrįstas pastangas, kad pateiktų jums pranešimą apie Sąlygų atnaujinimus. Bet kokie Sąlygų pakeitimai įsigalioja nedelsiant nuo jų paskelbimo datos. Prieš tęsiant rekomenduojame pasilikti Sąlygų kopiją.

2. Sąlygų priėmimas

Naudodami arba naršydami Programėlę sutinkate su sąlygomis. Taip pat galite sutikti su Sąlygomis spustelėdami, kad priimtumėte arba sutiktumėte su sąlygomis, kai šią parinktį jums suteikia Released Pty Ltd vartotojo sąsajoje.
 

3. Prenumerata naudotis Paslaugomis

3.1. Norėdami naudotis Paslaugomis, pirmiausia turite įsigyti programos prenumeratą per Svetainę ("Prenumerata") ir sumokėti taikomą mokestį už pasirinktą prenumeratą ("Prenumeratos mokestis").

3.2. Įsigydami prenumeratą, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad esate atsakingi už tai, kad prenumerata, kurią pasirinkote įsigyti, būtų tinkama jūsų naudojimui.

3.3. Įsigiję prenumeratą turėsite prisiregistruoti prie paskyros naudodami Programą, kad galėtumėte pasiekti Paslaugas ("Paskyra").

3.4. Vykdydami registracijos procesą arba toliau naudodamiesi paslaugomis, jūsų gali tekti pateikti asmeninę informaciją apie save (pvz., tapatybės ar kontaktinius duomenis), įskaitant:

a) El. pašto adresas

(b) Pageidaujamas vartotojo vardas

c) Pašto adresas

d) telefono numeris

 

3.5. Jūs garantuojate, kad bet kokia informacija, kurią pateikiate Released Pty Ltd užbaigdami registracijos procesą, visada bus tiksli, teisinga ir atnaujinta.

3.6. Užbaigę registracijos procesą, taip pat tapsite registruotu Programos nariu ("Narys") ir sutinkate laikytis Sąlygų. Kaip Narys, jums bus suteikta tiesioginė prieiga prie Paslaugų nuo registracijos proceso pabaigos iki prenumeratos laikotarpio pabaigos („Prenumeratos laikotarpis“).

 

3.7. Jūs negalite naudotis Paslaugomis ir negalite sutikti su sąlygomis, jei:

 

(a) nesate pilnametystės sudaryti privalomą sutartį su Released Pty Ltd; arba

(b) esate asmuo, kuriam draudžiama gauti Paslaugas pagal Australijos arba kitų šalių įstatymus, įskaitant šalį, kurioje gyvenate arba iš kurios naudojatės Paslaugomis.

 

4. Jūsų, kaip nario, įsipareigojimai

 

4.1. Kaip narys sutinkate laikytis šių reikalavimų:

(a) Paslaugas naudosite tik tais tikslais, kuriuos leidžia:

(i) sąlygos; ir

ii) bet kokius atitinkamose jurisdikcijose taikomus įstatymus, reglamentus arba visuotinai priimtą praktiką ar gaires;

(b) jūs esate visiškai atsakingas už savo slaptažodžio ir (arba) el. pašto adreso konfidencialumo apsaugą. Jei bet kuris kitas asmuo naudoja jūsų slaptažodį, Paslaugos gali būti nedelsiant atšauktos;

 

(c) bet koks jūsų registracijos informacijos naudojimas bet kuriam kitam asmeniui ar trečiosioms šalims yra griežtai draudžiamas. Sutinkate nedelsdami pranešti Released Pty Ltd apie bet kokį neteisėtą jūsų slaptažodžio ar el. pašto adreso naudojimą arba bet kokį saugumo pažeidimą, apie kurį sužinojote;

 

(d) prieiga prie programos ir jos naudojimas yra ribotas, neperleidžiamas ir leidžia tik jums naudoti Programėlę Released Pty Ltd, teikiančios paslaugas, tikslais;

(e) nenaudosite Paslaugų ar Programos jokiais komerciniais tikslais, išskyrus tuos, kurie yra specialiai patvirtinti arba patvirtinti Released Pty Ltd vadovybės;

(f) nenaudosite Paslaugų ar Programėlės jokiam neteisėtam ir (arba) neteisėtam naudojimui, įskaitant narių el. pašto adresų rinkimą elektroninėmis ar kitomis priemonėmis, siekiant siųsti nepageidaujamus el. laiškus arba neteisėtą Programėlės įrėminimą ar nuorodas į ją;

(g) sutinkate, kad komerciniai skelbimai, filialų nuorodos ir kiti raginimai gali būti pašalinti iš Programos be įspėjimo ir dėl to Paslaugų teikimas gali būti nutrauktas. Released Pty Ltd imsis atitinkamų teisinių veiksmų dėl bet kokio neteisėto ar neteisėto Programos naudojimo; ir

(h) pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks automatinis Programos ar jos paslaugų naudojimas yra draudžiamas.

 

5. Apmokėjimas

 

5.1. Jei jums suteikiama galimybė, prenumeratos mokestį galite sumokėti šiais būdais:

a) Elektroninis lėšų pervedimas (ELP) į mūsų nurodytą banko sąskaitą

b) Mokėjimas kreditine kortele („kreditinė kortelė“)

5.2. Visi mokėjimai, atlikti jums naudojantis Paslaugomis, atliekami per bet kurią iš „App Store“, kuriose nurodytas produktas. Naudodamiesi Svetaine, Paslaugomis arba atlikdami bet kokį mokėjimą, susijusį su naudojimusi Paslaugomis, jūs garantuojate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis mokėjimo sąlygų, kurios yra pateiktos jų svetainėje.

5.3. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jei jūsų finansų įstaiga grąžina arba dėl bet kokios priežasties atmeta prašymą sumokėti Abonentinį mokestį arba jo nesumokėjote dėl bet kokios kitos priežasties, jūs esate atsakingas už visas išlaidas, įskaitant banko mokesčius ir mokesčiai, susiję su prenumeratos mokesčiu .

5.4. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad Released Pty Ltd gali bet kada keisti Prenumeratos mokestį ir kad įvairus Prenumeratos mokestis įsigalios pasibaigus esamam Prenumeratos laikotarpiui.

 

6. Pinigų grąžinimo politika

 

Released Pty Ltd grąžins jums prenumeratos mokestį tik tuo atveju, jei negalės toliau teikti Paslaugų arba jei generalinis direktorius savo nuožiūra nuspręs, kad tokiomis aplinkybėmis tai yra pagrįsta. . Tokiu atveju grąžinama proporcinga nario nepanaudoto abonemento mokesčio suma ("Grąžinimas").

 

7. Autorių teisės ir intelektinė nuosavybė

 

7.1. Programai, paslaugoms ir visiems susijusiems Released Pty Ltd gaminiams taikomos autorių teisės. Svetainėje ir programoje esanti medžiaga yra saugoma autorių teisių pagal Australijos įstatymus ir tarptautines sutartis. Jei nenurodyta kitaip, visos teisės (įskaitant autorių teises) į Paslaugas ir Programos rinkinį (įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, grafiką, logotipus, mygtukų piktogramas, vaizdo vaizdus, garso klipus, svetainę, kodą, scenarijus, dizaino elementus ir interaktyvias funkcijas ) arba Paslaugos priklauso arba yra kontroliuojamos šiais tikslais ir yra rezervuotos Meeting Solutions Pty Ltd arba jos bendradarbiams.

7.2. Visi prekių ženklai, paslaugų ženklai ir prekių pavadinimai priklauso, yra registruoti ir (arba) licencijuoti Released Pty Ltd, kuri suteikia jums pasaulinę, neišskirtinę, nemokamą, atšaukiamą licenciją, kol esate narys:

 

(a) naudoti Programą pagal Sąlygas;

(b) kopijuoti ir saugoti Programėlę bei Programėlėje esančią medžiagą savo įrenginio talpykloje; ir

(c) spausdinti puslapius iš Programos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui.

Released Pty Ltd nesuteikia jums jokių kitų teisių, susijusių su Programa ar Paslaugomis. Visas kitas teises aiškiai pasilieka Meeting Solutions Pty Ltd.

 

7.3. Released Pty Ltd pasilieka visas teises, nuosavybės teises ir interesus į Programą ir visas susijusias paslaugas. Niekas, kurį darote su Programa ar su ja, neperduos:

 

a) įmonės pavadinimas, prekės pavadinimas, domeno pavadinimas, prekės ženklas, pramoninis dizainas, patentas, registruotasis dizainas ar autorių teisės, arba

b) teisę naudoti arba naudoti įmonės pavadinimą, prekės pavadinimą, domeno pavadinimą, prekės ženklą arba pramoninį dizainą, arba

(c) daiktas, sistema ar procesas, kuris yra patento, registruoto dizaino ar autorių teisių objektas (arba tokio daikto, sistemos ar proceso pritaikymas ar modifikavimas), jums.

 

7.4. Be išankstinio rašytinio Released Pty Ltd leidimo ir kitų atitinkamų teisių savininkų leidimo negalite: transliuoti, perpublikuoti, įkelti trečiajai šaliai, perduoti, skelbti, platinti, rodyti ar leisti viešai, pritaikyti ar keisti. bet kokiu būdu Paslaugas ar trečiųjų šalių Paslaugas bet kokiam tikslui, nebent šiose sąlygose numatyta kitaip. Šis draudimas netaikomas Programos medžiagai, kuri yra laisvai prieinama pakartotiniam naudojimui arba yra vieša.

8. Privatumas

 

8.1. „Released Pty Ltd“ rimtai žiūri į jūsų privatumą ir bet kokiai informacijai, pateiktai naudojantis Programa ir (arba) Paslaugomis, taikoma privatumo politika, kurią galima rasti svetainėje.

 

9. Bendras atsakomybės atsisakymas

 

9.1. Nė viena Sąlygų nuostata neriboja ir neatmeta jokių garantijų, garantijų, pareiškimų ar sąlygų, numanomų ar nustatytų įstatyme, įskaitant Australijos vartotojų įstatymą (arba bet kokią atsakomybę pagal juos), kurios pagal įstatymus negali būti ribojamos ar neįtrauktos.

9.2. Atsižvelgiant į šią sąlygą ir tiek, kiek leidžia įstatymai:

(a) neįtraukiamos visos sąlygos, garantijos, garantijos, pareiškimai ar sąlygos, kurios nėra aiškiai nurodytos Sąlygose; ir

(b) Released Pty Ltd nebus atsakinga už jokius specialius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą (išskyrus atvejus, kai tokius nuostolius ar žalą galima pagrįstai numatyti dėl to, kad mes nesilaikome galiojančios Vartotojo garantijos), prarastą pelną ar galimybę arba žalą gera valia, kylanti iš Paslaugų ar šių sąlygų arba su jomis susijusi (įskaitant dėl to, kad negalėsite naudotis Paslaugomis

arba pavėluotas Paslaugų teikimas pagal bendrąją teisę, pagal sutartį, deliktą (įskaitant aplaidumą), nuosavybės teise, pagal įstatymą ar kitaip.

 

9.3. Naudodami Programėlę ir Paslaugas prisiimate savo atsakomybę. Viskas, kas yra Programoje ir Paslaugose, jums teikiama „tokia, kokia yra“ ir „kaip galima“, be jokios garantijos ar sąlygų. Nė vienas iš „Released Pty Ltd“ filialų, direktorių, pareigūnų, darbuotojų, agentų, bendradarbių ir licencijų išdavėjų neteikia jokių tiesioginių ar numanomų pareiškimų ar garantijų dėl nurodytų Paslaugų ar bet kokių produktų ar paslaugų (įskaitant „Meeting Solutions Pty Ltd“ produktus ar paslaugas). Svetainėje, apima (bet tuo neapsiribojant) nuostolius ar žalą, kurią galite patirti dėl bet kurio iš šių dalykų:

 

a) veikimo sutrikimas, klaida, praleidimas, pertraukimas, ištrynimas, defektas, defektų neištaisymas, veikimo arba perdavimo vėlavimas, kompiuterinis virusas ar kitas žalingas komponentas, duomenų praradimas, ryšio linijos gedimas, neteisėtas trečiosios šalies elgesys arba vagystė , įrašų sunaikinimas, pakeitimas arba neteisėta prieiga prie jų;

(b) bet kokios informacijos, esančios Programoje, Paslaugose ar bet kuriuose su Paslaugomis susijusiuose produktuose (įskaitant trečiųjų šalių medžiagą ir skelbimus Svetainėje), tikslumą, tinkamumą ar valiutą;

(c) išlaidas, patirtas dėl to, kad naudojatės Programa, Paslaugomis ar bet kuriuo Released Pty Ltd. produktu; ir

(d) Paslaugas arba operacijas, susijusias su nuorodomis, kurios teikiamos jūsų patogumui.

 

10. Atsakomybės ribojimas

 

10.1. Visa „Released Pty Ltd“ atsakomybė, kylanti iš Paslaugų ar šių Sąlygų arba susijusių su jomis, nepaisant to, kad ji kyla, įskaitant pagal sutartį, deliktą (įskaitant aplaidumą), nuosavo kapitalo, pagal įstatymą ar kitaip, neviršys jums teikiamų Paslaugų kiekio.

10.2. Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad Released Pty Ltd, jos filialai, darbuotojai, agentai, bendraautoriai ir licencijų išdavėjai nebus jums atsakingi už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią pasekminę ar pavyzdinę žalą, kurią jūs galite patirti, kad ir kokia ji būtų padaryta. bet kokia atsakomybės teorija. Tai apima, bet tuo neapsiribojant, bet kokį pelno praradimą (tiesiogiai ar netiesiogiai), prestižo ar verslo reputacijos praradimą ir bet kokius kitus nematerialius nuostolius.

 

11. Sutarties nutraukimas

 

11.1. Sąlygos bus taikomos tol, kol jas nutrauksite jūs arba „Released Pty Ltd“, kaip nurodyta toliau.

11.2. Jei norite nutraukti Sąlygas, galite tai padaryti:

(a) nepratęsti Prenumeratos iki Prenumeratos laikotarpio pabaigos;

(b) visų paslaugų, kuriomis naudojatės, paskyrų uždarymas, kai „Released Pty Ltd“ suteikė jums šią parinktį.

 

Jūsų pranešimas turėtų būti išsiųstas raštu adresu contact@makemeetingsmatter.com.

 

11.3. Released Pty Ltd gali bet kuriuo metu nutraukti sąlygas su jumis, jei:

(a) neatnaujinate Prenumeratos pasibaigus Prenumeratos laikotarpiui;

(b) pažeidėte kurią nors Sąlygų nuostatą arba ketinate ją pažeisti;

(c) Released Pty Ltd privalo tai padaryti pagal įstatymus;

(d) „Released Pty Ltd“ teikiamas Paslaugas jums, „Meeting Solutions Pty Ltd“ nuomone, komerciškai nebeperspektyvu.

 

11.4. Atsižvelgdama į taikomus vietinius įstatymus, Released Pty Ltd pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti arba atšaukti jūsų narystę ir savo nuožiūra gali sustabdyti arba atmesti jūsų prieigą prie visos programos ar paslaugų ar jos dalies be įspėjimo, jei pažeisite bet kuriai Sąlygų ar bet kurio taikomo įstatymo nuostatai arba jei jūsų elgesys paveikia Released Pty Ltd pavadinimą ar reputaciją arba pažeidžia kitos šalies teises.

12. Žalos atlyginimas

12.1. Jūs sutinkate atlyginti žalą Released Pty Ltd, jos filialams, darbuotojams, agentams,

bendraautoriai, trečiųjų šalių turinio teikėjai ir licencijų išdavėjai nuo ir prieš: visi veiksmai, ieškiniai, ieškiniai, reikalavimai, įsipareigojimai, išlaidos, išlaidos, nuostoliai ir žala (įskaitant teisinius mokesčius už visišką kompensaciją), patirti, patirti arba kylantys dėl ar susijusių. su bet kokiomis tiesioginėmis ar netiesioginėmis pasekmėmis, atsirandančiomis dėl to, kad prisijungiate prie Programos, atliekate sandorį su programa arba bandote tai padaryti; ir (arba) bet koks Sąlygų pažeidimas.

13. Ginčų sprendimas

 

13.1. Privaloma:

 

Jei ginčas kyla dėl Sąlygų arba yra su jomis susijęs, nė viena šalis negali pradėti jokių su ginču susijusių Tribunolo ar Teismo procedūrų, nebent buvo laikomasi šių sąlygų (išskyrus atvejus, kai prašoma skubios laikinosios apsaugos priemonės).

 

13.2. Pastebėti:

 

Sąlygų šalis, pareiškusi ieškinį dėl ginčo („Ginčas“), kilusi pagal Sąlygas, privalo raštu įspėti kitą šalį, nurodydama ginčo pobūdį, pageidaujamą rezultatą ir veiksmus, reikalingus Ginčui išspręsti.

 

13.3. Rezoliucija:

 

Gavusios tą pranešimą („Pranešimas“) kitai šaliai, Sąlygų šalys („Šalys“) privalo:

 

a) per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos sąžiningai stengiasi greitai išspręsti Ginčą derybomis arba kitomis priemonėmis, dėl kurių jie gali susitarti;

b) Jei dėl kokios nors priežasties, praėjus 30 dienų nuo pranešimo datos, ginčas neišspręstas, šalys turi susitarti dėl tarpininko pasirinkimo arba prašyti, kad Released Pty Ltd direktorius paskirtų tinkamą tarpininką. arba jo kandidatas;

c) Šalys yra vienodai atsakingos už tarpininko mokesčius ir pagrįstas išlaidas bei tarpininkavimo vietos išlaidas ir, neapribodamos pirmiau nurodytų dalykų, įsipareigoja sumokėti bet kokias tarpininko prašomas sumas, kurios yra išankstinė sąlyga, kad tarpininkavimas prasidėtų. Kiekviena Šalis apmoka savo išlaidas, susijusias su tarpininkavimu;

d) tarpininkavimas vyks Sidnėjuje, Australijoje.

 

13.4. Konfidencialu:

 

Visi pranešimai apie šalių derybas, kylantys iš šios ginčų sprendimo sąlygos ir su ja susiję, yra konfidencialūs ir, kiek įmanoma, turi būti laikomi „nepažeidžiančiomis“ derybomis pagal galiojančius įrodymų įstatymus.

 

13.5. Tarpininkavimo nutraukimas:

 

Jei nuo Ginčo tarpininkavimo pradžios praėjo 60 dienų ir Ginčas neišspręstas, bet kuri Šalis gali prašyti tarpininko nutraukti tarpininkavimą, o mediatorius privalo tai padaryti.

14. Vieta ir jurisdikcija

„Released Pty Ltd“ siūlomas paslaugas gali peržiūrėti bet kas visame pasaulyje. Tačiau, kilus bet kokiam ginčui dėl Programos arba su ja susijusio, sutinkate, kad išimtinė ginčo sprendimo vieta būtų Naujojo Pietų Velso (Australija) teismai.

15. Taikanti teisė

Sąlygas reglamentuoja Naujojo Pietų Velso (Australija) įstatymai. Bet kokie ginčai, nesutarimai, procesai ar bet kokio pobūdžio pretenzijos, kylantys iš Sąlygų ir jomis sukurtomis teisėmis arba bet kokiu būdu susiję su jomis, bus reglamentuojami, aiškinami ir aiškinami vadovaujantis Naujojo Pietų Velso (Australija) įstatymais, pagal ir vadovaujantis įstatymais. neatsižvelgiant į imperatyvias taisykles. Šios reglamentuojančios teisės sąlygos galiojimas neginčijamas. Sąlygos yra privalomos jų šalių ir jų teisių perėmėjų bei teisių perėmėjų naudai.

16. Nepriklausomos teisinės konsultacijos

Abi šalys patvirtina ir pareiškia, kad Sąlygų nuostatos yra sąžiningos ir pagrįstos, o abi šalys, pasinaudojusios galimybe gauti nepriklausomą teisinę konsultaciją, ir pareiškia, kad Sąlygos neprieštarauja viešajai tvarkai dėl nelygybės ar derybinės galios ar bendrųjų suvaržymo priežasčių. prekyba.

17. Išeitinė

 

Jei kuri nors šių Sąlygų dalis yra pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama kompetentingos jurisdikcijos teismo, ta dalis nutraukiama, o likusios Sąlygų dalys galioja.