Uslovi korištenja web stranice

O web stranici

 

1.1. Dobrodošli na www.makemeetingsmatter.com ('Web stranica'). Web stranica nudi rješenja za upravljanje sastancima i druga rješenja koja vam mogu biti od koristi („Usluge“).

 

1.2. Web-stranicom upravlja Released Pty. Ltd. (ABN 93 628576027). Pristup i korištenje web stranice, ili bilo kojeg od povezanih proizvoda ili usluga, osigurava Released Pty Ltd. Molimo pažljivo pročitajte ove odredbe i uvjete („Uslovi“). Korištenjem, pregledavanjem i/ili čitanjem web stranice, ovo znači da ste pročitali, razumjeli i saglasni da budete vezani za Uslove. Ako se ne slažete s Uslovima, morate odmah prekinuti korištenje web stranice ili bilo koje usluge.

1.3. Released zadržava pravo da pregleda i promijeni bilo koji od Uslova ažuriranjem ove stranice prema vlastitom nahođenju. Released će uložiti razumne napore da vas obavijesti o ažuriranjima Uslova. Sve izmjene Uslova stupaju na snagu odmah od dana objavljivanja. Prije nego što nastavite, preporučujemo da zadržite kopiju Uslova za svoju evidenciju.

 

2. Prihvatanje Uslova

 

Prihvatate Uslove ostajući na web stranici. Također možete prihvatiti Uslove tako što ćete kliknuti da prihvatite ili prihvatite Uslove ako vam je ova opcija dostupna u korisničkom interfejsu.

 

3. Pretplata za korištenje Usluga

3.1. Da biste pristupili Uslugama, prvo morate kupiti pretplatu putem Web stranice („Pretplata“) i platiti odgovarajuću naknadu za odabranu Pretplatu („Naknada za pretplatu“).

3.2. Kupovinom Pretplate na web stranici, potvrđujete i slažete se da je vaša odgovornost osigurati da je Pretplata koju odaberete da kupite prikladna za vašu upotrebu.

3.3. Kupovinom Pretplate, od vas će se tada tražiti da se registrujete za nalog putem Veb lokacije da biste mogli da pristupite Uslugama („Nalog“).

3.4. Kao dio procesa registracije, ili kao dio vašeg kontinuiranog korištenja Usluga, od vas će se možda tražiti da navedete lične podatke o sebi (kao što su podaci za identifikaciju ili kontakt), uključujući:

(a) Adresa e-pošte

(b) Željeno korisničko ime

(c) Poštanska adresa

(d) Broj telefona

3.5. Garantujete da će sve informacije koje date Released Pty Ltd tokom dovršetka procesa registracije uvijek biti tačne, tačne i ažurne.

3.6. Nakon što završite proces registracije, također ćete postati registrirani član web stranice ('član') i slažete se da ćete biti vezani Uslovima. Kao članu biće vam odobren trenutni pristup Uslugama od trenutka kada završite proces registracije do isteka perioda pretplate („Period pretplate“).

3.7. Ne možete koristiti Usluge i možda nećete prihvatiti Uslove ako:

(a) niste punoljetni za sklapanje obavezujućeg ugovora sa Released Pty Ltd; ili

(b) da ste osoba kojoj je zabranjeno primanje Usluga prema zakonima Australije ili drugih zemalja, uključujući zemlju u kojoj imate prebivalište ili iz koje koristite Usluge.

 

4. Vaše obaveze kao člana

 

4.1. Kao član, slažete se da ćete poštovati sljedeće:

(a) koristit ćete Usluge samo u svrhe koje su dozvoljene:

(i) Uslove; i

(ii) bilo koji primjenjiv zakon, propis ili opšte prihvaćene prakse ili smjernice u relevantnim jurisdikcijama;

(b) vi imate isključivu odgovornost za zaštitu povjerljivosti vaše lozinke i/ili adrese e-pošte. Korišćenje vaše lozinke od strane bilo koje druge osobe može dovesti do trenutnog otkazivanja Usluga;

 

(c) bilo koje korištenje vaših registracijskih podataka od strane bilo koje druge osobe ili trećih lica, strogo je zabranjeno. Slažete se da ćete odmah obavijestiti Released Pty Ltd o svakoj neovlaštenoj upotrebi vaše lozinke ili adrese e-pošte ili bilo kakvom kršenju sigurnosti za koje ste postali svjesni;

(d) pristup i korištenje web stranice je ograničen, neprenosiv i omogućava isključivo korištenje web stranice u svrhu pružanja usluga Released Pty Ltd;

(e) nećete koristiti Usluge ili Veb lokaciju u vezi sa bilo kakvim komercijalnim poduhvatima osim onih koje je izričito odobrila ili odobrila uprava Released Pty Ltd;

(f) nećete koristiti Usluge ili Veb lokaciju za bilo kakvu nezakonitu i/ili neovlašćenu upotrebu koja uključuje prikupljanje adresa e-pošte Članova elektronskim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene e-pošte ili neovlašćenog uokvirivanja ili povezivanja na Veb lokaciju;

 

(g) slažete se da se komercijalni oglasi, pridruženi linkovi i drugi oblici pozivanja mogu ukloniti sa web stranice bez prethodne najave i mogu dovesti do ukidanja Usluga. Released Pty Ltd će poduzeti odgovarajuće pravne radnje za bilo kakvo nezakonito ili neovlašteno korištenje web stranice; i

(h) potvrđujete i slažete se da je zabranjena svako automatizovano korišćenje veb stranice ili njenih usluga.

 

5. Plaćanje

 

5.1. Ako vam je data opcija, možete platiti pretplatu na:

(a) Elektronski transfer sredstava ('EFT') na naš nominovani bankovni račun

(b) Plaćanje kreditnom karticom ('Kreditna kartica')

 

5.2. Sva plaćanja izvršena tokom vašeg korištenja Usluga vrše se putem bilo koje od App Store-a gdje je proizvod naveden. Prilikom korištenja web stranice, usluga ili prilikom plaćanja u vezi s vašim korištenjem usluga, jamčite da ste pročitali, razumjeli i da se slažete da se obavezujete na odredbe i uslove plaćanja koji su dostupni na njihovoj web stranici.

5.3. Prihvaćate i slažete se da kada vaša finansijska institucija vrati ili odbije zahtjev za plaćanje pretplate, iz bilo kojeg razloga, ili ga vi ne platite iz bilo kojeg drugog razloga, tada ste odgovorni za sve troškove, uključujući bankarske naknade i naknade, povezane s pretplatom.

5.4. Slažete se i potvrđujete da Released Pty Ltd može promijeniti naknadu za pretplatu u bilo koje vrijeme i da će različita naknada za pretplatu stupiti na snagu nakon završetka postojećeg perioda pretplate.

6. Politika povrata novca

 

Released Pty Ltd će vam omogućiti povrat naknade za pretplatu samo u slučaju da ne budu u mogućnosti da nastave pružati Usluge ili ako generalni direktor donese odluku, po svom apsolutnom nahođenju, da je to razumno učiniti u datim okolnostima . Tamo gdje se to dogodi, povraćaj će biti u proporcionalnom iznosu pretplate koju Član ostane neiskorišten ('Povrat').

 

7. Autorsko pravo i intelektualna svojina

 

7.1. Web stranica, Usluge i svi povezani proizvodi objavljeni podliježu autorskim pravima. Materijal na web stranici zaštićen je autorskim pravima prema zakonima Australije i međunarodnim ugovorima. Osim ako nije drugačije naznačeno, sva prava (uključujući autorska prava) na Usluge i kompilaciju web stranice (uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, logotipe, ikone dugmadi, video slike, audio isječke, web stranicu, kod, skripte, elemente dizajna i interaktivne značajke ) ili su Usluge u vlasništvu ili pod kontrolom u ove svrhe i rezervisane su od strane Pty Ltd ili njegovih saradnika.

 

7.2. Svi zaštitni znaci, uslužni znakovi i trgovački nazivi su u vlasništvu, registrovani i/ili licencirani od strane Released Pty Ltd, koji vam daje svjetsku, neekskluzivnu, opozivu licencu bez naknade dok ste član za:

(a) koristiti web stranicu u skladu sa Uslovima;

(b) kopirati i pohraniti web stranicu i materijal koji se nalazi na web stranici u keš memoriji vašeg uređaja; i

(c) štampati stranice sa veb stranice za svoju ličnu i nekomercijalnu upotrebu.

 

Released Pty Ltd vam ne daje nikakva druga prava u vezi s web-stranicom ili uslugama. Sva ostala prava su izričito zadržana od strane Released Pty Ltd.

7.3. Released Pty Ltd zadržava sva prava, vlasništvo i interese na i na web stranici i sve povezane usluge. Ništa što učinite na ili u vezi s web-stranicom neće prenijeti bilo šta:

 

(a) poslovno ime, trgovačko ime, naziv domene, žig, industrijski dizajn, patent, registrovani dizajn ili autorsko pravo, ili

(b) pravo na korištenje ili eksploataciju poslovnog imena, trgovačkog imena, naziva domene, žiga ili industrijskog dizajna, ili

(c) stvar, sistem ili proces koji je za vas predmet patenta, registrovanog dizajna ili autorskog prava (ili adaptacije ili modifikacije takve stvari, sistema ili procesa).

 

7.4. Ne smijete, bez prethodne pismene dozvole Released Pty Ltd i dozvole bilo kojeg drugog relevantnog vlasnika prava: emitirati, ponovno objavljivati, učitavati trećoj strani, prenositi, objavljivati, distribuirati, prikazivati ili reproducirati u javnosti, prilagođavati ili mijenjati na bilo koji način Usluge ili Usluge treće strane za bilo koju svrhu, osim ako nije drugačije predviđeno ovim Uslovima. Ova zabrana se ne odnosi na materijale na web stranici, koji su slobodno dostupni za ponovnu upotrebu ili su u javnom vlasništvu.

8. Privatnost

8.1. Released Pty Ltd ozbiljno shvaća vašu privatnost i sve informacije koje ste dali putem vašeg korištenja web stranice i/ili usluga podliježu Politici privatnosti koja je dostupna na web stranici.

 

9. Općenito odricanje odgovornosti

 

9.1. Ništa u ovim Uslovima ne ograničava niti isključuje bilo koje garancije, garancije, izjave ili uslove koji su implicirani ili nametnuti zakonom, uključujući australski zakon o potrošačima (ili bilo koju odgovornost prema njima) koja se zakonom ne može ograničiti ili isključiti.

9.2. Podložno ovoj klauzuli iu mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom:

(a) svi uslovi, garancije, garancije, izjave ili uslovi koji nisu izričito navedeni u Uslovima su isključeni; i

(b) Released Pty Ltd neće biti odgovoran za bilo kakav poseban, indirektan ili posljedični gubitak ili štetu (osim ako je takav gubitak ili šteta razumno predvidljiva kao rezultat našeg neuspjeha da ispunimo primjenjivu Potrošačku garanciju), gubitak dobiti ili mogućnosti ili štetu na goodwill koji proizlazi iz ili u vezi sa Uslugama ili ovim Uslovima (uključujući i kao rezultat nemogućnosti korištenja Usluga

ili zakašnjelo pružanje usluga), bilo po običajnom pravu, po ugovoru, deliktu (uključujući nemar), pravično, u skladu sa statutom ili na drugi način.

 

9.3. Korištenje web stranice i usluga je na vlastitu odgovornost. Sve na web stranici i u uslugama vam se pruža „kako jest“ i „kako je dostupno“ bez jamstva ili uvjeta bilo koje vrste. Nijedan od filijala, direktora, službenika, zaposlenika, agenata, saradnika i davaoca licenci Released Pty Ltd ne daje bilo kakvo izričito ili implicirano predstavljanje ili jamstvo u vezi sa Uslugama ili bilo kojim proizvodima ili Uslugama (uključujući proizvode ili Usluge Released Pty Ltd) na web stranicu, uključuje (ali nije ograničeno na) gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti kao rezultat bilo čega od sljedećeg:

 

(a) neuspjeh u radu, greška, propust, prekid, brisanje, kvar, neispravljanje nedostataka, kašnjenje u radu ili prijenosu, kompjuterski virus ili druga štetna komponenta, gubitak podataka, kvar komunikacijske linije, nezakonito ponašanje treće strane ili krađa , uništavanje, izmjenu ili neovlašteni pristup zapisima;

(b) tačnost, prikladnost ili valutu bilo koje informacije na web stranici, Uslugama ili bilo kojem od proizvoda povezanih s uslugama (uključujući materijal trećih strana i reklame na web stranici);

(c) troškovi nastali kao rezultat vašeg korištenja web stranice, Usluga ili bilo kojeg od proizvoda Released Pty Ltd; i

(d) Usluge ili rad u vezi sa linkovima koji su obezbeđeni za vašu udobnost.

 

10. Ograničenje odgovornosti

 

10.1. Ukupna odgovornost Released Pty Ltd koja proizilazi iz ili u vezi sa Uslugama ili ovim Uslovima, bez obzira na to proizilazi, uključujući ugovor, delikt (uključujući nemar), u kapitalu, zakonu ili na neki drugi način, neće premašiti ponovno isporuku Usluga za vas.

10.2. Izričito razumijete i slažete se da Released Pty Ltd, njegove podružnice, zaposlenici, agenti, suradnici i davaoci licenci neće biti odgovorni prema vama za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu posljedičnu ili primjernu štetu koju možete pretrpjeti, bez obzira na to kako je uzrokovana i pod bilo koja teorija odgovornosti. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, svaki gubitak dobiti (bilo da je nastao direktno ili indirektno), svaki gubitak goodwilla ili poslovnog ugleda i bilo koji drugi nematerijalni gubitak.

 

11. Raskid ugovora

11.1. Uslovi će nastaviti da važe sve dok ih ne prekinete vi ili Released Pty Ltd kao što je navedeno u nastavku.

11.2. Ako želite da raskinete Uslove, to možete učiniti na:

(a) ne obnavljanje Pretplate prije kraja Perioda pretplate;

(b) zatvaranje vaših računa za sve usluge koje koristite, gdje vam je Released Pty Ltd stavio ovu opciju na raspolaganje.

 

Vaše obavještenje treba poslati, u pisanom obliku, na contact@makemeetingsmatter.com.

 

11.3. Released Pty Ltd može u bilo koje vrijeme raskinuti Uslove s vama ako:

(a) ne obnovite Pretplatu na kraju Perioda pretplate;

(b) da ste prekršili bilo koju odredbu Uslova ili nameravate da prekršite bilo koju odredbu;

(c) Released Pty Ltd je obavezan da to učini po zakonu;

(d) pružanje usluga od strane Released Pty Ltd, prema mišljenju Released Pty Ltd, više nije komercijalno održivo.

11.4. U skladu sa lokalnim važećim zakonima, Released Pty Ltd zadržava pravo da prekine ili otkaže vaše članstvo u bilo koje vrijeme i može suspendirati ili uskratiti, prema vlastitom nahođenju, pristup cijelom ili bilo kojem dijelu web stranice ili usluga bez prethodne najave ako prekršite bilo koju odredbu Uslova ili bilo kojeg primjenjivog zakona ili ako vaše ponašanje utiče na ime ili reputaciju Meeting Solutions Pty Ltd ili krši prava drugih strana.

 

 

12. Odšteta

 

12.1. Saglasni ste da ćete obeštetiti Released Pty Ltd, njegove filijale, zaposlene, agente,

saradnici, pružaoci sadržaja trećih strana i davaoci licenci od i protiv: Sve radnje, tužbe, tužbe, zahtjevi, obaveze, troškovi, izdaci, gubici i štete (uključujući pravne naknade na osnovu pune odštete) nastali, pretrpljeni ili proizašli iz ili u vezi sa bilo kojim direktnim ili indirektnim posljedicama vašeg pristupa korišćenju ili obavljanju transakcija na web stranici ili pokušaja da to učinite; i/ili bilo kakvog kršenja Uslova.

 

13. Rješavanje sporova

 

13.1. Obavezno:

 

Ako spor nastane zbog ili se odnosi na Uslove, nijedna strana ne može pokrenuti nikakav sudski ili sudski postupak u vezi sa sporom, osim ako su ispoštovane sljedeće klauzule (osim kada se traži hitna privremena mjera).

 

13.2. Biljeska:

 

Strana u Uslovima koja tvrdi da je spor ('Spor') nastao prema Uslovima, mora dati pismeno obavještenje drugoj strani s detaljima o prirodi spora, željenom ishodu i radnji koja je potrebna za rješavanje Spora.

 

13.3. rezolucija:

 

Po prijemu tog obaveštenja ('Obaveštenje') od strane te druge strane, strane u uslovima ('Stranke') moraju:

 

(a) u roku od 30 dana od obavještenja nastojati u dobroj vjeri da ekspeditivno riješe Spor pregovorima ili drugim sredstvima o kojima se mogu međusobno dogovoriti;

(b) Ako iz bilo kojeg razloga, 30 dana nakon datuma Obavještenja, Spor nije riješen, Strane se moraju ili dogovoriti oko izbora posrednika ili zatražiti da direktor Released Pty Ltd imenuje odgovarajućeg posrednika ili njegovog ili njenog kandidata;

 

(c) Strane su podjednako odgovorne za honorare i razumne troškove posrednika i troškove mesta posredovanja i bez ograničavanja prethodnog preuzimanja obaveze da će platiti bilo koji iznos koji posrednik zatraži kao preduslov za početak medijacije. Svaka strana mora platiti svoje troškove u vezi sa posredovanjem;

(d) Posredovanje će se održati u Sidneju, Australija.

 

13.4. povjerljivo:

 

Sva komunikacija koja se odnosi na pregovore strana koje proizilaze iz ove klauzule o rješavanju sporova iu vezi s njom je povjerljiva i, u mjeri u kojoj je to moguće, mora se tretirati kao pregovore "bez predrasuda" u svrhu primjenjivih zakona o dokazima.

 

 

13.5. Prestanak posredovanja:

 

Ako je proteklo 60 dana od početka medijacije u Sporu, a Spor nije riješen, bilo koja Strana može zatražiti od posrednika da prekine medijaciju, a medijator to mora učiniti.

 

14. Mjesto i nadležnost

Usluge koje nudi Released Pty Ltd namijenjene su za gledanje svima širom svijeta. Međutim, u slučaju bilo kakvog spora koji proizlazi iz ili u vezi s web-stranicom, saglasni ste da će ekskluzivno mjesto za rješavanje bilo kojeg spora biti u sudovima Novog Južnog Velsa, Australija.

15. Mjerodavno pravo

 

Uslovi su regulisani zakonima Novog Južnog Velsa, Australija. Svaki spor, kontroverza, postupak ili zahtjev bilo koje prirode koji proizlazi iz ili se na bilo koji način odnosi na Uvjete i prava koja su ovim stvorena regulirat će se, tumačiti i tumačiti, prema i u skladu sa zakonima Novog Južnog Walesa, Australija, bez pozivanje na principe sukoba zakona, bez obzira na obavezna pravila. Valjanost ove klauzule mjerodavnog zakona nije sporna. Uslovi će biti obavezujući u korist ugovornih strana i njihovih nasljednika i ustupnika.

 

16. Nezavisni pravni savjet

Obje strane potvrđuju i izjavljuju da su odredbe Uslova poštene i razumne i da su obje strane iskoristile priliku da dobiju nezavisan pravni savjet i izjavljuju da Uslovi nisu protiv javnog poretka na osnovu nejednakosti ili pregovaračke moći ili općih razloga suzdržanosti trgovina.

17. Otpremnina

 

Ako sud nadležne jurisdikcije utvrdi da je bilo koji dio ovih Uslova nevažeći ili neprovediv, taj dio će biti odvojen, a ostatak Uslova će ostati na snazi.